nieuws

Zuid-Holland wijst plan randgemeenten af Leidschendam voorspelt vertraging van bouwopgave

bouwbreed

den haag – Zuid-Holland ziet niets in het voorstel van de Haagse randgemeenten om de annexatie af te kopen. Volgens Gedeputeerde Staten is het plan geen goed alternatief voor de financiele problemen van de gemeente Den Haag. In een reactie zegt de Leidschendamse wethouder H.M.C. Dwarshuis-van de Beek het GS-besluit “voorspelbaar, teleurstellend en buitengewoon arrogant” te vinden.

Vandaag brengt het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het definitieve Herindelingsplan naar buiten. Dit gaat uit van de annexatie van de bouwlocaties Ypenburg, Leidschenveen en een corridor over het grondgebied van Voorburg.

Aan de vooravond hiervan heeft Zuid-Holland afstand genomen van het plan van de bedreigde randgemeenten. In een poging de annexatie af te wenden, stelden Pijnacker, Rijswijk, Nootdorp, Voorburg en Leidschendam voor fondsen in het leven te roepen van waaruit de Haagse financiele nood zou moeten worden opgelost. Den Haag wees direct het voorstel al van tafel en na enige weken bedenktijd heeft nu ook Zuid-Holland het plan als ontoereikend afgewezen. De procedure die tot een grenscorrectie op 1 januari 1999 moet leiden, wordt dan ook, zoals de provincie stelt, “met voortvarendheid” voortgezet.

De randgemeenten waren bereid het bedrag dat de annexatie Den Haag zou opleveren, zelf op te hoesten en in een fonds te stoppen. Vervolgens zou de provincie dit fonds moeten beheren. “Van belang is wel dat de voorstellen van de randgemeenten tot versterking van de samenwerking onder provinciale regie niet gericht zijn op directe vergroting van de sturingsmogelijkheden van de gemeente Den Haag, noch op het verkrijgen van een direct financieel voordeel voor deze gemeente”, zo stelt het provinciebestuur vast.

De Leidschendamse wethouder van onder andere ruimtelijke ordening, mevrouw Dwarshuis, zegt niet verbaasd te zijn over het standpunt van GS. “Ik heb geen moment gedacht dat GS de procedure alsnog zou stopzetten. Daarvoor heeft het provinciebestuur zichzelf te weinig ruimte gegeven. Ze moeten nu wel doorzetten.”

Teleurstellend noemt zij de houding van het provinciebestuur die overigens erkent dat de grenscorrectie de bestuurlijke samenwerking in de regio onder druk zal zetten. “Maar”, zo schrijft GS, “wij zijn van mening dat wij in dit traject onze verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Oneens is Dwarshuis het met het provinciebestuur dat de annexatie geen gevolgen heeft voor Vinex-uitvoeringscontracten. “Ik voorzie een vertraging in de bouwopgave van Leidschenveen”, zegt de Leidschendamse wethouder.

Volgens haar gaat het provinciebestuur er te lichtvaardig van uit dat de plaats van Leidschendam in de ontwikkelingscombinatie die tussen marktpartijen en de gemeente is gevormd, zomaar door Den Haag kan worden ingenomen. “Daar zitten juridisch nog heel wat haken en ogen aan. Dusdanig dat een vertraging niet valt uit te sluiten. Marktpartijen als Mabon, Heijmans, Bouwfonds en Wilma hebben daar schriftelijk het provinciebestuur al op gewezen. Zonder effect, dat is nu wel duidelijk.”

De randgemeenten voorspellen een hete nazomer als de grenscorrectie de inspraak in gaat.

Reageer op dit artikel