nieuws

Vervuilde Zellingwijk wordt afgegraven

bouwbreed

De Zellingwijk in het Zuid-Hollandse Gouderak wordt afgegraven. Daardoor is woningbouw op deze locatie weer mogelijk. De voormalige wijk in de gemeente Ouderkerk aan den IJssel is een van de meest vervuilde locaties in Nederland. Met de sanering, waartoe het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten, is een bedrag gemoeid van circa f. 78 miljoen.

De oud-bewoners van de Zellingwijk, de huidige inwoners van Gouderak en de gemeente Ouderkerk hebben altijd gepleit voor een zogenoemde multifunctionele sanering van het zwaar vervuilde terrein. “Afgraven van de vervuilde grond lijkt ons gezien de ernst van de vervuiling de enige juiste weg”, aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jaap Wolf in een toelichting op het GS-besluit. “Zeker als we de beloften uit het verleden willen nakomen.”

De Zellingwijk ligt aan de rivier de Hollandsche IJssel. De geplande bodemsanering en herinrichting van de wijk hebben een nieuwe impuls gekregen door het zogeheten Hollandsche IJssel-project. Daardoor worden de komende jaren veel meer locaties op en langs die rivier schoongemaakt en opnieuw heringericht.

Door nu te kiezen voor het afgraven van de vervuilde bodem kan er in de toekomst weer woningbouw plaatshebben. Op dit moment is de Zellingwijk gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats en zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen om verdere verspreiding van de vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen.

Positief

De Stuurgroep Hollandsche IJssel waarin onder andere Rijkswaterstaat, het ministerie van VROM, betrokken gemeenten en waterschappen zitting hebben, heeft positief gereageerd op het besluit van GS. Definitieve afspraken over de financiering van de bodemsanering moeten later dit jaar worden gemaakt.

Onderzoek moet aantonen in hoeverre bij de ontgraving emissies vrij kunnen komen. Tevens wordt dan duidelijk welke obstakels zich in de grond bevinden. De resultaten van dat onderzoek zijn vervolgens medebepalend voor de keuze van de ontgravingstechniek.

Reageer op dit artikel