nieuws

Veiligheidsregels massaal ontdoken Strenger toezicht Arbeidsinspectie op bouwwerken nodig

bouwbreed

Bij nieuwbouwprojecten voor woningen en kantoren worden wettelijke veiligheidsregels op grote schaal genegeerd. Van het opstellen van het verplichte ‘Veiligheids- en Gezondheidsdossier’ komt vrijwel niets terecht. En voorzieningen voor veilig onderhoud en herstel ontbreken veelal. Strenger toezicht door de Arbeidsinspectie is hard nodig.

“De veiligheid waarnaar de wetgever streeft, is in de praktijk slechts een papieren veiligheid”, concludeert veiligheidskundige ing. C. H. van den Berg van de stichting Aboma+Keboma. Zijn conclusie is gebaseerd op eigen onderzoek.

Van den Berg heeft zijn voor de bouw behoorlijk negatieve bevindingen neergelegd in een scriptie. Hiervoor ontving hij de ‘prijs voor de veiligheidskunde 1998’, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVKK).

Het rapport gaat niet alleen in op wat er allemaal mis is in de bouw. Van den Berg nam ook een check-list op met risico’s bij technisch onderhoud en reinigingswerkzaamheden.

Bronaanpak

Met de invoering van het Bouwprocesbesluit (inmiddels opgenomen in het nieuwe allesomvattende Arbobesluit) beoogt de overheid het veilig werken in de bouw te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is bronaanpak. Vandaar dat de opdrachtgever verplicht is een risico-inventarisatie- en evaluatie te maken.

In het kader daarvan moet hij ook zorgen voor een Veiligheids- en Gezondheids (V en G)-dossier, waarin alle bouwkundige kenmerken zijn beschreven met de daarmee verwante risico’s bij onderhoud en herstel, en waarin ook de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen zijn vermeld.

“Op papier ziet het er allemaal logisch uit”, stelt Van den Berg vast. “De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de nagestreefde veiligheid wordt bereikt. Uitstekende theorie, maar als je kijkt hoe het er anno 1998 uitziet met het concreet naleven van de wet, sta je wel even versteld.”

Van den Berg bezocht 58 woningbouwprojecten. Bij zegge en schrijve drie ervan bleek in concreto een V en G-dossier aanwezig te zijn. En slechts bij enkele hoogbouwprojecten was er een installatie voor gevelonderhoud aangebracht; voor de rest moesten de gebruikers en degenen die in een latere fase onderhoud en reparaties zouden gaan uitvoeren, het zelf maar uitzoeken.

“Bij het ontwerpen en voorbereiden is aan de veiligheid van degenen die het gebouw gaan gebruiken en onderhouden in feite geen bijzondere aandacht besteed,” vindt Van den Berg.

Arbeidsinspectie

Hij wil dat de opdrachtgevers in de bouw tot actie worden aangezet en hun verantwoordelijkheid nemen. In het verlengde daarvan bepleit hij strenger toezicht door de Arbeidsinspectie op het metterdaad opstellen van V en G-dossiers bij nieuwbouwplannen: “Het moet zonder meer mogelijk zijn het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie een meer verplichtend karakter te geven. Zo zou je in het Bouwbesluit regels kunnen opnemen die zijn gericht op de veiligheid bij reiniging en onderhoud en reparatie.”

Zie verder pagina 5: ‘Ook opdrachtgever moet denken aan veiligheid’

Reageer op dit artikel