nieuws

Van den Bouwhuijsen blijft na 125 jaar familiebedrijf

bouwbreed

‘s-hertogenbosch – In deze tijd van grootschalige fusies en overnames in de bouwwereld heet het uniek te zijn dat bedrijven klein en zelfstandig blijven, en toch het hoofd boven water houden. De vierde generatie directeuren van het jubilerende bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen kan dat terdege onderschrijven.

Van den Bouwhuijsen is sinds 1873 gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en houdt momenteel kantoor op bedrijventerrein De Spoorzone. Het familiebedrijf wordt al 125 jaar van vader op zoon geleid door meerdere broers, en heeft zijn vijfde generatie momenteel in de startblokken staan.

Van den Bouwhuijsen viert zijn jubileum de komende maanden met drie feestelijke activiteiten, waaronder de oplevering van de gerestaureerde historische waterpoort aan het Herman Moerkerkplein in Den Bosch. “Ons geschenk aan de stad vanwege de 125-jarige goede samenwerking tussen ons bedrijf en de gemeente.”

Volgens Harry van den Bouwhuijsen, directeur van het bouwbedrijf, viert zijn bedrijf het jubileum voornamelijk voor de klanten. “Vrijdag (vandaag, red.) is de opening van de nieuwe entree aan ons kantoor. Daarbij zijn onder andere de bedrijven aanwezig waar wij voor werken. De officiele oplevering van de historische watertoren is tegelijkertijd bestemd om de restaurerende tak van ons bedrijf het jubileum te laten meevieren. In november zullen wij ook de oplevering van de Synagoge in Den Bosch, die nu nog gerenoveerd en omgebouwd wordt tot een muziekcentrum met kantoren, bij ons jubileum betrekken. Daar zijn vooral de architecten van de partij.”

Volgens Van den Bouwhuijsen is het belangrijk om klanten tevreden te houden en vooral goed te luisteren naar wat de opdrachtgever wenst. “Wij zijn een typisch regiobedrijf. Afgezien van ons werk voor een grote kledingketen richten wij ons puur op Den Bosch en de regio. Dat geeft het voordeel dat je in een beperkte contactenkring blijft die je, voor zover dat kan, door en door kent. Op die manier kunnen wij ons met 35 personeelsleden en een omzet van f. 10 miljoen staande houden tussen de grotere bedrijven en een goede relatie onderhouden met onze klanten.”

Complex

Van den Bouwhuijsen richt zich in de bouwwereld op vier gebieden: onderhoud, restauratie, renovatie en nieuwbouw, waaronder woningen en voornamelijk utiliteitsbouw. “In alle bescheidenheid kan ik toch zeggen dat wij vooral uitblinken in grote en complexe verbouwingen. Van een politiebureau in Den Bosch hebben we bijvoorbeeld een complex met 33 woningen gemaakt. En een oud fabrieksterrein vlak bij ons bedrijfsgebouw, hebben wij compleet gerenoveerd en veranderd in een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw. Daar houdt momenteel een groot aantal kleinere en grote bedrijven kantoor.”

Harry van den Bouwhuijsen ziet de toekomst van zijn bedrijf vol zekerheid tegemoet. “Ik ben nu 53 en kan eventueel terecht bij mijn afgestudeerde zoon als opvolging te zijner tijd ter sprake mocht komen.”

Volgens Van den Bouwhuijsen is samenwerking het motto voor de komende jaren. “Hier in de regio zit nog een aantal bouwbedrijven en uit ervaring hebben we geleerd dat het bij grootschalige opdrachten goed is als de specifieke krachten van diverse bedrijven gebundeld worden. Naar mijn idee betekent dat voor ons bedrijf dat deze samenwerkingsverbanden de komende jaren alleen nog maar zullen toenemen, aangezien de vraag naar grotere complexen stijgt. Ik sluit ook zeker niet uit dat er bij goede onderlinge contacten een eventuele structurele samenwerking kan ontstaan. Dan zou er volgens mij ook een goede kans bestaan dat wij een fusie niet uit de weg gaan.”

Volgens Van den Bouwhuijsen komt daarmee de eigenwaarde van het familiebedrijf niet in het geding. “Mocht het ooit tot een fusie komen, dan denk ik dat een dergelijke samenwerking niet alleen goed voor ons is, maar voor de hele bouwsector in deze regio. Maar ja, zoals met alles zal de toekomst het ons leren.”

Reageer op dit artikel