nieuws

Staatssecretaris vordert geld terug van ‘subsidiegenieter’

bouwbreed Premium

den haag – “Ik heb nog een appeltje te schillen met de subsidiegenieter”, verklaarde Tommel gisteren in de Tweede Kamer tijdens een vergadering van de vaste Kamercommissie van VROM. Aan de orde waren de problemen in de Groningse wijken Beijum en Lewenborg. Tommel vordert f. 2 miljoen subsidie op die woningen van de huidige eigenaar, Gravendam, terug en zal het resterende bedrag van f. 9 miljoen niet uitbetalen. De huurders krijgen het recht de woningen te kopen.

Kamerbreed was er lof voor het rapport van de rijksrecherche naar de gang van zaken in de Groningse wijken. De woorden schandalig, treurig en verbijsterend vlogen over tafel. Met name de huurders dreigen de dupe te worden van huisjesmelker Gravendam BV en Gravendam Woningbeheer BV.

Ze hebben zelf aan de bel getrokken bij de inspectie volkshuisvesting. Geen onderhoud en moedwillig laten leegstaan van tientallen huizen, waardoor de leefbaarheid in de wijken razendsnel achteruit holde, waren de belangrijkste klachten. De noodkreet vond gehoor, want de inspectie heeft een onderzoek ingesteld, en in april viel het besluit om de subsidies terug te vorderen.

Eigenaar Gravendam nam in 1996 de huizen van Bouwfonds over, met de bijbehorende subsidie van f. 3500 tot f. 5000 per woning per jaar. Tegelijk werd niets gedaan aan onderhoud, en staan veel huizen leeg. De bedoeling was waarschijnlijk zoveel mogelijk subsidie pakken en daarna zo snel mogelijk verkopen.

“Vele bewoners hebben me gevraagd de huizen te mogen kopen om erger te voorkomen en daar heb ik nu toestemming voor gegeven. Ook eigenaar Gravendam krijgt een brief waarin staat dat geen rechten verloren gaan in de verdere procedures als nu wordt verkocht. Ik verwacht dat die verkoop snel zal beginnen. Ik heb niets te zeggen over de prijs, maar bij de ontspannen markt aldaar ga ik er van uit dat die redelijk en marktconform zal zijn”, aldus een optimistische Tommel. De Kamer ziet het juridische steekspel dat nog moet gaan volgen met iets minder vertrouwen tegemoet. In zoverre, dat ze hoopt dat de bewoners inderdaad niets zullen merken van de rechtszaken. Gravendam heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen en er ligt een bezwaarschrift van vijftig kantjes over de terugvordering van de subsidie.

Afkoopregeling

De Kamerleden hebben hun zorgen over mogelijke andere problemen die nog gaan ontstaan, als zij instemmen met de afkoop van de bouwsubsidies aan beleggers. Dat voorstel, waarmee f. 1,4 miljard is gemoeid, ligt nu in de Kamer. De Nationale Rekenkamer zich gebogen over deze regeling, en volgende week donderdag worden de bevindingen besproken in de Kamer. PvdA’er Duivesteijn voorspelt grote kansen voor huizenmelkers en pandjesleurders als de regeling doorgaat. Hij denkt dat het Rijk een stuk goedkoper uit is als er van wordt afgezien.

Reageer op dit artikel