nieuws

Schiphol-rapport geen basis voor afspraken

bouwbreed

den haag – De rapportage van het Centraal Planbureau (CPB) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart biedt de informateurs nauwelijks handvatten voor heldere afspraken. Met name de PvdA ziet in het onderzoek onvoldoende basis voor besluitvorming over uitbreiding van Schiphol of de eventuele aanleg van een nieuwe luchthaven.

Het CPB en de NLR achten op korte termijn voor Schiphol een groei tot 60 miljoen passagiers mogelijk. Bij die berekening is het gebruik van de vijfde baan – gereed in 2003 – meegenomen. Op langere termijn, en bij een herconfiguratie van het huidige banenstelsel, kan Schiphol volgens beide instituten zelfs 120 miljoen passagiers verwerken. Momenteel doen jaarlijks ruim 34 miljoen reizigers Schiphol aan. De luchthaven mag volgens bestaande afspraken doorgroeien naar 44 miljoen passagiers.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), dat aan het onderzoek deelnam, distantieert zich van de conclusies. In een apart commentaar bij het CPB/NLR-rapport schrijft het RIVM dat er grote onzekerheden zijn over de effecten van de maatregelen ter beteugeling van de geluidhinder. Het CPB en NLR zijn volgens het RIVM te optimistisch in hun berekeningen om via technische en prijsmaatregelen geluidhinder tegen te gaan. Bovendien wijst het RIVM erop dat de studie geen rekening houdt met veiligheid en luchtverontreiniging.

Beneden alle peil

PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel is teleurgesteld over de rapportage, vooral vanwege het ontbreken van een lijn. Het stoort hem dat het CPB/NLR-rapport nauwelijks de veiligheid en de luchtkwaliteit heeft meegewogen. “Het is beneden alle peil en te gemakkelijk berekend.”

Ook het CDA wil in grote lijnen vasthouden aan de bestaande milieunormen. Als groei van Schiphol binnen die normen mogelijk is, dan hebben de christen-democraten daar geen bezwaar tegen.

Van Gijzel betwijfelt of de rapportage een doorslaggevende rol kan spelen in de discussie over de toekomst van de luchtvaart, die Paars-2 de komende jaren moet voeren. “Hiermee kunnen wij niet uit de voeten”, stelt de PvdA’er.

VVD-fractieleider Bolkestein betreurt het uitblijven van een gezamenlijk standpunt van het CPB en het RIVM. De liberale voorman benadrukte in aanloop naar de verkiezingen dat over de uitbreiding van Schiphol of de keuze voor een nieuwe nationale luchthaven in de formatie al knopen moeten worden doorgehakt.

Aan de hand van de vrijdag verschenen rapportage zal dat waarschijnlijk niet lukken. Het wachten is nu op de uitkomsten van een aantal andere onderzoeken over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Die rapporten worden niet voor eind augustus verwacht.

Reageer op dit artikel