nieuws

Protest tegen sloop Groningse wijk Vinkhuizen

bouwbreed

De nieuwste plannen voor grootschalige sloop van maar liefst 1600 woningen in de naoorlogse Groningse woonwijk Vinkhuizen stuiten op nogal wat protesten van de huidige bewoners.

Hoewel pas volgende week alle sloopplannen officieel bekend worden gemaakt, is inmiddels wel duidelijk dat de bewoners van de portiekflats aan de Goudlaan en 126 appartementen in de zogeheten Basaltflat, geen hoop meer hoeven te koesteren. Bovendien wordt de Veldspaatflat omgebouwd tot ouderenflat. De getroffen bewoners vinden dat woningcorporatie De Huismeesters de problemen met de volkshuisvesting eenzijdig afwentelt op de mensen met een ‘smalle beurs’. Ook irriteert het nogal wat bewoners dat de corporatie de afgelopen maanden gewoon is doorgegaan met het opnieuw verhuren van woningen die, naar nu blijkt, tegen de vlakte moeten. De nieuwe bewoners zijn niet over de sloop ingelicht, terwijl de plannen er al in grote lijnen lagen. Zij hebben onnodig veel geld geinvesteerd in bijvoorbeeld tuinen.

Woordvoerder N. de Hoog van woningcorporatie De Huismeester heeft de bewoners inmiddels laten weten dat het beter was geweest hen vooral in te lichten. Hij benadrukt overigens dat er geen sprake is van kwade opzet bij de corporatie. De gemeente houdt op 23 en 24 juni nog twee officiele inspraakavonden over de slooppanden in Vinkhuizen.

Reageer op dit artikel