nieuws

Plan voor verbetering bereikbaarbeid Assen

bouwbreed Premium

assen – Verdubbeling van de rondweg, de rondweg completeren, of doorgaand verkeer uit het centrum weren en de A28 geschikt maken als rondweg. Dat zijn in een notendop de drie alternatieven die Assen heeft om de verkeersproblemen in en rond de stad aan te pakken. Dit zegt de verkeersdeskundige van de gemeente, Geert de Vries.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de rijksoverheid, provincie Drenthe en Assen buigt zich momenteel over de verkeersproblematiek in en rond de Drentse hoofdstad. De Vries loopt met zijn ideeen vooruit op de studie van de werkgroep, waarin hij zelf ook zitting heeft.

De Vries pleit in de eerste plaats voor het geheel of gedeeltelijk verdubbelen van de rondweg die Assen voor driekwart omcirkelt. Een alternatief dat hier op aansluit is completering van die rondweg. De Vries denkt dat een gedeelte van de A28 daarvoor in aanmerking komt. Ook zou de N33 kunnen worden doorgetrokken.

Kwadranten

In de derde variant wordt het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd, zoals dat ook in Groningen gebeurt. De stad wordt daarbij in drie kwadranten opgedeeld; het verkeer kan niet zomaar van het ene naar het andere kwadrant rijden, maar moet dan van de rondweg gebruik maken. De Vries denkt echter dat Assen voor deze variant te klein is.

Niet bekend

Reageer op dit artikel