nieuws

Nieuwbouw voor Rotterdamse tram

bouwbreed

rotterdam – B en W van Rotterdam gaan de gemeenteraad voorstellen over te gaan tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor de Rotterdamsche Electrische Tramwegmaatschappij (RET). De nieuwbouw aan de Kleiweg moet een deel van de daar aanwezige kantoorgebouwen gaan vervangen.

De nieuwbouw gaat plaats bieden aan 360 medewerkers van de in totaal 520 RET-ers, die in de kantoorruimten werken. Een deel van de bestaande ruimten wordt gerenoveerd voor de overige medewerkers, de rest van het oude gebouw wordt gesloopt.

Het voorlopig ontwerp van architect Rob van Erk laat een compact plan zien, dat beantwoordt aan het programma van eisen. Er zal veel aandacht worden besteed aan duurzaam bouwen. Dat komt onder meer tot uitdrukking in een zeer gunstige verhouding vloeroppervlak-geveloppervlak en door detectors, die de verwarming en verlichting activeren zodra de ruimte wordt gebruikt.

Voorts wordt aandacht besteed aan een efficient energiegebruik van de verlichting, energiebesparing op de ventilatie, het gebruik van zonneboilers voor warm water en hergebruik van hemelwater voor spoeling van toiletten.

De stichtingskosten van het gebouw worden geraamd op f. 34,2 miljoen.

Reageer op dit artikel