nieuws

Moerasplanten zuiveren afvalwater van Floriade

bouwbreed Premium

hoofddorp – Het kantoor van de Stichting Floriade heeft de Nederlandse primeur van een nieuw afvalwaterzuiveringssysteem. Uiteenlopende moerasplanten zuiveren het water tot bijna-drinkwaterkwaliteit.

Het systeem is afkomstig van het Duitse bedrijf Pure Abwassertechnik en wordt onder de naam Verecos (Vermeer Eco Systemen) in Nederland op de markt gebracht door Vermeer Ecotechniek. Hoewel een dergelijke natuurlijke zuivering in Nederland wel op meer plaatsen wordt toegepast, gaat het dan om helofytenfilters die uitsluitend uit een riet- of biezenveld bestaan.

Het Verecos-systeem bestaat uit twee trappen. Het afvalwater stroomt eerst door een rietveldje, waar sedimentatie van slib plaatsvindt. Vervolgens loopt het water naar een tweede veld met vijftien tot twintig verschillende moerasplanten, zoals iris, wilgenroosje, gele lis en kleine lisdodde. Daar wordt het water gezuiverd van virussen, bacterien en afvalstoffen.

Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar een speciaal hiervoor aangelegde moeras- en vijverpartij, waar een leefomgeving voor kikkers en salamanders moet ontstaan.

Pure Abwassertechnik ontwikkelde het systeem met meerdere soorten planten, omdat bleek dat monocultures na verloop van zeven jaar hun zuiverende werking gedeeltelijk verliezen. Het levert bovendien schoner water af dan een ander helofytensysteem.

Het totale systeem voor het Floriadekantoor meet 400 vierkante meter en verwerkt 5000 liter water per dag. De doorstroomtijd bedraagt ongeveer zeven dagen.

Reageer op dit artikel