nieuws

Klusbus op 42 meter hoogte

bouwbreed

Het renoveren van gevelbeplatingen is alledaags werk. Maar als de nieuw te bekleden buitenschil grote afmetingen heeft, wordt het heel wat anders. Om allerlei redenen volstaat de traditionele steiger dan niet meer. Hefsteigers kunnen in zo’n geval uitkomst bieden. Bij een project in Heerlen is voor het eerst in Limburg voor dit materieel gekozen.

Midden in het stadscentrum van Heerlen staat de flat ‘Aambosveld’. Aambosveld is in 1972 op een heuvel gebouwd en beheerst sindsdien de Heerlense skyline. Het gebouw telt 178 woningen bij een bouwhoogte van 42 meter.

Na vijfentwintig jaar was de bekleding van de buitenschil wel aan vervanging toe, net als het houten kozijnwerk. De oorspronkelijke gevelbekleding bestond uit asbesthoudende ‘leien’, waarvan vooral de bevestigingen snel achteruit gingen. Hier en daar waren de gevelplaten al gescheurd en gebroken. Sommige waren naar beneden gevallen en in de handen van spelende kinderen terecht gekomen – met alle gevaar voor de volksgezondheid van dien. Een bijkomend probleem was de tocht, kou en slechte isolatie van de woningen. Al met al had de flat de uitstraling van een Oost-Europese woonkazerne gekregen.

Om de flatwoningen huurbaar te houden, het wooncomfort te verbeteren en het visitikaartje van Heerlen weer wat glans te geven, moest de Stichting Woningbeheer Limburg uit Geleen het gebouw wel aan een grondige renovatie onderwerpen.

Renovatie

Na een eerste inventarisatie van de problemen besteedde Woningbeheer de feitelijke renovatie aan aan L en D Projectmanagement. Dit bedrijf had al eerder de directie gevoerd over grote renovatieprojecten, met name in Limburg.

Het renoveren van de buitenschil bleek geen eenvoudige klus. De nieuwe huid heeft een oppervlak van niet minder dan 4.500 m2. Daarnaast diende isolatie te worden aangebracht, bestaande uit een 70 mm dikke steenwoldeken met een kleine spouw. Bij de nieuwe gevelbeplating moest rekening worden gehouden met het gewicht van de beplating, de levensduur, de onderhoudsgevoeligheid en de prijs. De keus viel uiteindelijk op de bekende Trespa-platen.

Ook aan de bevestiging werden hoge eisen gesteld. De wind- en zuigkrachten op 42 meter hoogte vormen een niet te onderschatten belasting voor dit type buitenschil. L en D Projectmanagement koos in dit geval voor een aluminium regelwerk dat op de kale betonnen muur werd bevestigd. Tussen muur en beplating werden de isolatiedekens geplaatst. In de achterkant van de acht mm dikke gevelplaten zijn zes mm lange haken gedreven die de plaat onzichtbaar aan het regelwerk verankeren. Het aantal haken is aangepast aan de krachten die op de verschillende platen inwerkten. Bouwfysische onvolkomenheden van het flatgebouw, zijn haaksheid en loodstelling, vormden een ander probleem. Ook bleek de maatvoering van de vensters uiteen te lopen en waren de vensteruitsparingen in het beton niet recht boven elkaar geplaatst. Hierdoor moesten zowel de aansluitdetails tussen de platen en de kozijnen, als die tussen de beplatingen en de dakvlakken worden herzien. Om deze reden is er uiteindelijk besloten voor een horizontale aanpak waarbij de etages afzonderlijk werden aangepakt.

Werkplek

Als regel wordt een gebouw bij renovatie van meerdere woonlagen rondom van vaste steigers voorzien, al dan niet aangevuld met goederenliften. Bij het Aambosveld stuitte deze oplossing op nogal wat problemen. Naast de omvang van het gebouw en de aard van de renovatie speelde mee dat bewoners de steigers, die vaak langere tijd blijven staan, als een inbreuk op hun privacy ervaren. Bovendien neemt de inbraakgevoeligheid toe en wordt het weidse uitzicht beperkt door netten en/of kunststof folien.

Voor het feitelijke werk aan de gevel bood een steiger ook niet bepaald een ideale werkplek. Het verwijderen van de asbesthoudende beplating werd uitgevoerd door een gecertificeerde asbestsaneerder die de platen stuk voor stuk in speciale zakken stopte. Een uiterst secuur werk waarvoor een steiger met zijn vaste werkhoogte slecht geschikt is.

Ook de aanwezigheid van alle materiaal en vakmensen vergt een een ruim bemeten werkplek die op de gangbare steigertypen niet voorhanden is. Na afweging van al deze voors en tegens besloot L en D Projectmanagement tot een andere oplossing: de hefsteiger. Hierdoor kon aan de bewonersbezwaren worden tegemoetgekomen, terwijl de bouwer over een snelle goederen- en personenlift kon beschikken. In Nederland wordt nog weinig gebruik gemaakt van, al dan niet mobiele, hefsteigers. Dit is te wijten aan het vaak traditionele denken in de bouw, maar ook aan de onduidelijke regelgeving ten aanzien van het gebruik van dit materieel. Hoewel zulke steigers duurder zijn dan gewone steigerbouw, vergroten ze de productiviteit en effectiviteit van het personeel aanmerkelijk. Een ogenschijnlijk financieel nadeel verandert zo in een voordeel.

Een van de grote voordelen van een hefsteiger is het grotere werkoppervlak van het platform. Hierdoor kunnen meer mensen, gereedschappen en materiaal naar de werkplek worden gebracht. Daarnaast kan de hefsteiger tot op de centimeter precies worden afgesteld – een complete klusbus op elke hoogte. Zo kan er vanaf het werkplatform optimaal en veilig worden gewerkt.

Bij het werk aan de flat Aambosveld maakte men gebruik van hefsteigers van het type MSM, vervaardigd door Hek International Group BV uit Middelsbeers. Er zijn zowel eenmast- als tweemaststeigers ingezet. De MSM hefsteigers zijn modulair opgebouwd; de platformlengte kan eenvoudig worden aangepast door koppeling van de platformmodulen, beschikbaar in de breedten 80 en 150 centimeter.

Bij dit werk gebruikte men platformlengten van 7,10 en 12,80 meter, die ook overkapt werden. Door de verticale wanden te bekleden met kunststoffolie ontstond er als het ware een werkplaats. Handig was ook de contactdoos in het controlepaneel van de hefsteiger, waardoor elektrisch handgereedschap kon worden aangesloten zonder gebruik van verlengsnoeren. De hefsnelheid van de steigers bedraagt circa zeven meter per minuut, zodat een ‘reisje’ vanaf het hoogste punt van het Aambosveld naar het maaiveld slechts een minuut of vijf in beslag neemt. Overigens kan dit type hefsteiger optioneel worden uitgerust met een kraan om kleine hoeveelheden materiaal aan- en af te voeren.

L en D Projectmanagement is zeer tevreden over de hefstijgers. Een vervolg op deze eerste toepassing in Limburg wordt dan ook zeker verwacht.

Reageer op dit artikel