nieuws

Hoorns bestemmingsplan opnieuw onder de rechter

bouwbreed

den haag – Het eerste Noord-Hollandse bestemmingsplan dat vorig jaar vanwege de ‘mandaatskwestie’ onderuit ging, kwam afgelopen vrijdag in gerepareerde toestand opnieuw voor de Raad van State in Den Haag. Op basis van dit Hoornse bestemmingsplan ‘Visserseiland’ wil Scholtens Projecten BV f. 50 miljoen investeren in woningbouw langs de Hoornse IJsselmeerkade.

De Vereniging Oud Hoorn is een van de partijen die zich tegen dit plan heeft gekeerd. Zij zijn vooral gekant tegen de hoogte en massaliteit van de toekomstige bouwwerken. In hun ogen verdient Hoorn meer pittoreske bouw.

De advocaat van de tegenstanders, W.J.M. Loomans, voerde eerder in een spoedprocedure voor de Raad van State aan dat het bestemmingsplan op provinciaal niveau verkeerd is behandeld. Voordat een bestemmingsplan rechtsgeldig is, moet het zijn goedgekeurd door het provinciebestuur. In het onderhavige geval was het plan echter goedgekeurd door een ambtenaar, die hiervoor van het provinciebestuur een mandaat had gekregen. Loomans betoogde dat in dit soort omvangrijke zaken niet met een mandaat gewerkt kan worden; het provinciebestuur zou zich volgens de wet zelf met de zaak moeten bemoeien.

De Raad stelde Loomans in het gelijk en vernietigde het mandaatsbesluit van de provincie. Het provinciebestuur boog zich vervolgens zelf over de kwestie en keurde het bestemmingsplan voor het Visserseiland goed.

Hierop trokken de tegenstanders opnieuw naar de Raad van State, waar vrijdag een nieuwe hoorzitting plaats vond. De uitspraak wordt verwacht binnen een week. Als het schorsingsverzoek van de tegenstanders wordt afgewezen, kunnen gemeente en/of projectontwikkelaar naar de rechtbank in Alkmaar om opheffing te eisen van de schorsing van de bouwvergunning. Wordt dat verzoek ingewilligd, dan kan de bouw binnen afzienbare tijd beginnen.

De advocaat van de projectontwikkelaar, J. Hoekstra uit Amsterdam, benadrukte dat de tijd voor zijn client gaat dringen. Scholtens Projecten BV heeft inmiddels f. 5 miljoen geinvesteerd in de geplande 152 wooneenheden en twee woontorens. Over elke maand dat de oplevering wordt vertraagd, lijdt het bedrijf f. 30.000 renteschade.

Reageer op dit artikel