nieuws

Haarrijnseplas betaalt zichzelf Kwalitatief recreatiegebied voor Leidsche Rijn

bouwbreed

vleuten – Even ten noorden van Vleuten wordt de komende jaren de Haarrijnseplas aangelegd. In dit recreatiegebied van ruim 150 hectare kunnen de inwoners van de nieuwe stad Leidsche Rijn zich straks aangenaam verpozen. Tegelijk fungeert de plas als bekken in het waterhuishoudingsysteem van de nieuwe stad. De aanlegkosten van ruim f. 200 miljoen verdienen zichzelf terug door zandwinning.

Waar nu nog groene weilanden zijn, ligt straks een watergebied ter grootte van tachtig voetbalvelden. De oevers van de kleine stille plas zijn dichtbegroeid, het 15 meter brede strand van de grote zwemplas ziet er uitnodigend uit, er zijn voldoende parkeerplaatsen en de horecavoorzieningen zijn van een beschaafd doch betaalbaar niveau. Kortom, hier is het aangenaam toeven voor wie niet houdt van de drukte en het geschetter waarmee waterrecreatie veelal gepaard gaat.

Kwaliteit is het sleutelwoord bij de ontwikkeling van de Haarrijnseplas, zegt Bert van de Wouw, directeur van het Adviesbureau De Meent uit Boxtel dat verantwoordelijk is voor de plannen. De Meent ontwikkelde eerder recreatieplassen in het zuiden van het land. “We willen een standaard neerzetten die in de provincie Utrecht tot dusver onbekend is. De Haarrijnseplas zal met kop en schouders uitsteken boven de andere plassen in de regio.”

Zo wordt de aanleg van een overdekt strand overwogen. “De Vleutense glastuinbouw moet verhuizen voor Leidsche Rijn. Dat betekent dat kassen vrijkomen die uitstekend kunnen worden hergebruikt voor het overdekken van een deel van het strand. De mensen kunnen dan ook in hun zwembroek recreeren als het weer minder is. Daarmee kunnen we tegelijk het seizoen oprekken, wat weer aantrekkelijk is voor de horeca.”

Kwaliteitseisen

In het beheer en het gebruik van het gebied komt de kwaliteit eveneens tot uitdrukking. Lawaaiige motorbootjes zijn verboden en meer dan 7.500 bezoekers – de maximale capaciteit – komen er zelfs op de heetste zomerdag niet in. Waarschijnlijk komt het hele gebied onder beheer van een particuliere exploitant, die in zijn contract aan nauw omschreven kwaliteitseisen zal zijn gebonden. Wethouder Dirk Schuurman van ruimtelijke ordening en recreatie: “De Haarrijnseplas wordt geen tweede Loosdrecht. Dat past ook niet bij onze gemeente. We willen het graag een beetje rustig houden.”

De aanleg van de maximaal 35 meter diepe Haarrijnseplas is zowel noodzakelijk als mogelijk door de bouw van Leidsche Rijn. Van de in totaal ruim 20 miljoen kubieke meter zand die nodig is voor de ophoging van het nieuwe stadsdeel, levert de Haarrijnseplas circa 14 miljoen kubieke meter. Uit de verkoop van dit zand worden de aanleg- en inrichtingskosten van het recreatiegebied betaald. “We kunnen de Haarrijnseplas volledig budgetneutraal aanleggen”, zegt wethouder Schuurman vergenoegd.

Persleiding

Het zand wordt getransporteerd via een persleiding die grotendeels langs de A2 direct naar de bouwlocaties loopt. Naarmate Leidsche Rijn groeit, groeit ook de Haarrijnseplas. De aanleg van de leiding alleen kost al 3,5 ton. Vanwege slijtage moet het buizensysteem in acht jaar minstens een keer worden vervangen. De gemeente Vleuten neemt de extra kosten echter voor lief. “We hebben bewust gekozen voor vervoer via buizen om de overlast voor de inwoners van Vleuten tot een minimum te beperken”, zegt Schuurman. “Als we het vervoer per vrachtwagen hadden geregeld, zou er elke minuut een zandauto moeten rijden. Dat is echt onaanvaardbaar.”

De persleiding krijgt een retourleiding die het gebruikte water terugvoert naar de plas. Zo gaat geen druppel water verloren. Dat is van belang om het op zichzelf staande waterhuishoudingsysteem van Leidsche Rijn in stand te houden. In principe komt in Leidsche Rijn geen gebiedsvreemd water binnen. De Haarrijnseplas fungeert als waterbekken in dit gesloten systeem. Water wordt aan- en afgevoerd via een Grand Canal dat uitkomt op de stille plas. Daar slaan de zwevende deeltjes neer. Vervolgens stroomt helder water in de zwemplas.

Na het debacle met de Nedereindse plas bij Nieuwegein, waarvan de bodem zwaar vervuild bleek te zijn nadat deze voormalige stortplaats voor miljoenen als recreatieplas was ingericht, is bij de ontwikkeling van de Haarrijnseplas geen enkel risico genomen. Uitgebreid bodemonderzoek met boringen tot 65 meter diepte heeft geen noemenswaardige vervuiling aan het licht gebracht. Waarmee de weg voor aanleg vrij is. Na de zomer moeten de werkzaamheden, die naar schatting acht jaar zullen duren, beginnen.

Obstakels

De enige obstakels vormen nog de grondverwerving en de benodigde vergunningen. Maar wethouder Schuurman voorziet op beide terreinen geen moeilijkheden. “Er woont niemand; het zijn vrijwel allemaal agrarische restpercelen. We hebben inmiddels 35 hectare in handen en de rest volgt ook wel. Bezwaren van omwonenden verwacht ik evenmin. De plannen zijn in nauw overleg met de omwonenden ontwikkeld. Ze zijn allemaal even enthousiast. Logisch, ze komen straks langs een schitterende plas te wonen. Iedereen gaat er op vooruit.”

Reageer op dit artikel