nieuws

Belangstelling voor opleiding in restauratiesector nihil ‘Bouw kan achterstand monumentenzorg niet aan’

bouwbreed

den haag – Het convenant dat twee jaar geleden gesloten is tussen rijk en bedrijfsleven om de instroom van leerlingen in de restauratiebranche te bevorderen is compleet mislukt. Volgens Wouter Turpijn, directeur Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf dreigt er een schreeuwend tekort aan vaklieden. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg vraagt zich zelfs af of de bouw nog wel in staat is om de achterstand

in monumentenrestauraties aan te kunnen.

De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Stichting Vakgroep Restauratie zijn er ondanks de gemaakte afspraken niet in geslaagd de instroom van leerlingen in de restauratiebranche te bevorderen. Het loopt bepaald niet storm bij de opleidingen in de restauratiesector. Sterker nog, dit jaar heeft pas zegge en schrijve een cursist zich voor een cursus metselen aangemeld.

De belangstelling voor het restauratievak blijft dus fors achter bij de verwachtingen. Zouden er in 1996 veertig plaatsen worden ingevuld, in werkelijkheid zijn dat er in dat jaar maar twaalf geworden. En het 1997 was al niet veel beter. Van de vijftig begrootte plaatsen zijn uiteindelijk vijftien ingevuld. “En dat”, zo benadrukt Wouter Turpijn, “terwijl er in de branche werk voldoende is. Er is een zorgelijk te kort aan vaklieden. Het is roeien tegen de stroom in.”

Turpijn uitte zijn bezorgdheid gisteren in Den Haag bij de presentatie van het jaarverslag van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dit boekwerkje kreeg demissionair staatssecretaris Nuis overhandigd door de directeur van de rijksdienst Fons Asselbergs.

Alarmerend

Ook Asselbergs noemt de huidige situatie alarmerend. Zeker gezien de geschetste achterstanden in het onderhoud en renovatie van monumenten, vraagt hij zich af of de bouw die opgave wel aan kan. “Is de bouw in staat mensen te leveren die hun vak verstaan om aan die opgave te voldoen?” In zijn ogen is het de taak van de overheid om opleidingen in die richting aan te moedigen. “En dan is het goed dat de Stichting Vakgroep Restauratie en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf en ook het Scholingsfonds bezig zijn om hun zaakjes voor elkaar te krijgen.”

Om het tij ten gunste te keren wordt binnenkort een brancheplatform opgericht. “Hierin moeten werkgevers en sociale partners zich over specifieke acties buigen. We zitten nu eenmaal met een slecht imago. Maar in z’n algemeenheid zie je nauwelijks waardering voor vakmanschap.”

Continuiteit in de branche zou volgens de werkgevers in elk geval voor meer zekerheid kunnen zorgen. D.G. Hoekmeijer van de Stichting Vakgroep Restauratie: “De bedrijfsresultaten in de restauratiesector zijn de laagste in de bouwsector. Miljoenen zijn er door staatssecretaris Nuis in het vooruitzicht gesteld om de monumenten te restaureren maar zelf merken wij daar nog heel weinig van.”

Daarnaast speelt volgens Hoekmeijer nog het probleem van de aanbesteding van werken. Te vaak gaan die in zijn ogen naar niet-gespecialiseerde bedrijven. “En dat gaat dan ten koste van die bedrijven die gecertificeerd zijn en hun nek uitsteken om opleidingsplaatsen in te vullen. Ik zeg dan op mijn beurt kom eerst maar eens af met al dat werk”, aldus Hoekmeijer.

Achterstand

Demissionair staatssecretaris Aad Nuis zei in een reactie op de woorden van Hoekmeijer na de zomer zekerheid te hebben hoe de monumentenzorg er financieel voor staat. In het in april ’94 verschenen Strategisch Plan Monumentenzorg wordt de totale restauratie-achterstand op f. 3,6 miljard geschat. Eind ’95 heeft het kabinet weliswaar f. 275 miljoen beschikbaar gesteld maar onlangs is in de rapportage van de ministeries van Financien en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen berekend dat na 2001 zeker f. 900 miljoen nodig is om de klus te klaren.

Reageer op dit artikel