nieuws

Alders tornt niet aan nieuw vestigingsbeleid ‘We doen Noord-Nederland niet in de aanbieding’

bouwbreed

groningen – Het noorden van het land mag het dan moeilijk hebben, het betekent volgens de Groningse commissaris van de Koningin, Hans Alders, nog niet dat daarom de drie noordelijke provincies in de aanbieding moeten worden gedaan. De vestiging van nieuwe bedrijven is mooi maar dan wel alleen in de economische kerngebieden. Alders zegt zich dan ook “met elke vezel in zijn lijf” te zullen verzetten tegen een ruimhartiger vestigingsbeleid.

De commissaris van de Koningin reageert hiermee op signalen van plattelandsgemeenten die het door de drie provincies Drenthe, Groningen en Friesland geformuleerde vestigingsbeleid niet zien zitten. Het beleid komt er op neer dat nieuwe bedrijvigheid en ook uitbreiding van het stedelijk gebied alleen in de daarvoor aangewezen zones bij de grotere gemeenten mogen plaatshebben. “Het zoveel mogelijk concentreren van economische activiteiten in een beperkt aantal gebieden vermindert de spreekwoordelijke ‘ijlheid’ van de economische structuur. Concentratie draagt op haar beurt weer bij aan versnelling van de economische groei door het optreden van zogenoemde agglomeratie-effecten”, aldus Alders.

Hij zei dit gisteren op een congres over ‘Noord-Nederland in 2030’ van het Nederlands Studiecentrum. Hoewel de ontwikkelingsstrategie door de drie provincies breed wordt gedragen zegt Alders de geluiden te kennen waarin aan het vestigingsbeleid wordt getornd. “En dat vind ik een slechte zaak. We moeten het lef hebben om het uitgestippelde beleid nu eens daadwerkelijk zo uit te voeren. Dat geeft ook in Den Haag vertrouwen. Als wij ons aan de gemaakte afspraken houden dan moeten zij in Den Haag dat ook doen.”

Periferie

Daarmee doelde de oud-minister van ruimtelijke ordening op de door het kabinet toegezegde miljarden-subsidies in het kader van het rapport Langman. Vorige maand kwam het kabinet met het Noorden tot overeenstemming over rijksbijdrage die tot f. 4 miljard kunnen oplopen. Alders ziet in de overeenstemming een erkenning voor de problematiek in de noordelijke provincies. “We maken eindelijk weer een onderdeel uit van de rest van Nederland. Na jarenlang samen met Zeeland het idee te hebben gehad buiten de boot te vallen heeft minister-president Kok verklaard dat Nederland geen periferie kent. En dat was prettig te vernemen”, aldus Alders.

Hij laakte dan ook de nota’s die in het nog niet eens zo verre verleden het noorden slechte economische kansen toedichten. “Zijn de directies van grote bedrijven als Hewlett Packard dan niet goed bij hun hoofd om te besluiten zich in het noorden te vestigen? Er is in dit land te lang geroepen dat het allemaal in de Randstad moet gebeuren. En als je nu maar hard genoeg blijft roepen dat het noorden niks is dan wordt het vanzelf wel een periferie.”

Niet dwingen

Drs. J.H. de Groene, directeur Ruimtelijke-economisch beleid van het ministerie van Economische Zaken benadrukte dat een vestigingsbeleid weliswaar mooi is, maar dat bedrijven zich vooralsnog niet laten dwingen. “Subsidiemogelijkheden zoals de Investeringspremieregeling (IPR) zijn dan een welkom middel om bedrijven eventueel over de streep te trekken. Maar op dit moment is het vaak nog zo dat grotere buitenlandse ondernemingen kiezen voor bijvoorbeeld Amsterdam. En als dat niet lukt dan kijken ze elders in Europa.”

Qua voorzieningenniveau, ligging en ruimte concurreert het Noorden van het land met een deel van Brabant en het Zuiden van Nederland. “En dan is nogmaals de door het Rijk toegezegde subsidie een steun in de rug. Maar het spreekt vanzelf dat het einddoel is dat er straks voor geen enkele regio in ons land nog een investeringspremie nodig heeft.”

Hakketakken over gemaakte afspraken

Volgen de directeur Ruimtelijke-economisch beleid van het ministerie van Economische Zaken, drs. J.H. de Groene moet de wijze waarop het noorden van het land delen van de de miljarden-subsidie gaat incasseren nog nader worden ingevuld.

“Of dat op basis van de huidige regels van de Investeringspremieregeling (IPR) zal gaan gebeuren moet nog worden uitgewerkt.” De uitspraak schoot H. Alders, de commissaris van de Koningin zichtbaar in het verkeerde keelgat. “U gaat hier nu een achtergronddiscussie aan en suggereert daarmee dat nog niet alles rond is. En dat terwijl wij over de bijdragen toch duidelijke afspraken hebben gemaakt”, aldus een geirriteerde Alders.

Reageer op dit artikel