nieuws

Akzo Nobel is bang voor natte voeten

bouwbreed

den haag/arnhem – Bij Akzo Nobel Fibers aan de Westervoortsedijk in Arnhem hebben ze geen trek in natte voeten. Daarom werd in een bij de Raad van State in Den Haag aangespannen procedure het Dijkverbeteringsplan Westervoortsedijk aangevochten.

Aan de verweerderskant zaten het waterschap Rijn en IJssel, het Gelders provinciebestuur, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Arnhems gemeentebestuur. Al deze overheidsinstanties vinden dat het Dijkverbeteringsplan wel zeer bruikbaar is.

Akzo wordt in deze kwestie ondersteund door Ondernemerskontakt Arnhem en de Kamer van Koophandel.Akzo zit met andere bedrijven op het bedrijventerrein Kleefse Waard, dat aan de rivierzijde van de Westervoortsedijk ligt. Om overstromingsgevaar in de toekomst tegen te gaan, worden de Nederlandse dijken aangepakt; zo ook de dijken langs de Rijn.

Nu is vaak de discussie: moet je het oorspronkelijk dijktrace volgen en dat ophogen, of moet je meer richting rivierzijde gaan om bebouwing in de uiterwaarden te beschermen. De Kleefse Waard is in deze discussie buiten de boot gevallen. De Westervoortsedijk zal worden verhoogd en niet de waterkering vlak langs de Rijn.

Akzo is daar niet blij mee en vindt dat bovendien onredelijk. Op het bedrijventerrein werken zo’n 3000 mensen. Via de procedure bij de Raad van State tracht het bedrijf toch nog gedaan te krijgen dat het andere trace wordt gevolgd.

Advocaat van de verweerders, Hans Besselink, betoogde dat de Kleefse Waard maar een overstromingskans heeft van een keer in 500 jaar, zeker als er maatregelen zijn getroffen aan de Nieuwe Havenweg. Daar staat tegenover dat de wens van Akzo f. 12,1 miljoen extra zou gaan kosten. Dat vinden de overheidsorganen een te fors prijskaartje.

Half augustus is bij de Raad van State een uitspraak over het dijkverbeteringsplan te verwachten.

Reageer op dit artikel