nieuws

Taal

bouwbreed

“De regering heeft onvoldoende aandacht besteed aan al dan niet op waarheid berustende maatschappelijke onrust.” Deze conclusie van de Bijlmer-enqueteurs is onzin. Letterlijk een on-zin. Onrust is gefundeerd of niet, op feiten – niet op waarheid. Zo ook: “Het is uiteraard goed wanneer de Tweede Kamer hoort wat er in de samenleving speelt”. Moet zijn: “… als …”, want het gaat niet om een tijdstip (wanneer) maar een voorwaarde (als). Enzovoort.

De enquetecommissie maakt het zichzelf moeilijk met slordige taal, en dus ook slordige logica. Hoe is de relatie tussen ramp en gezondheidsklachten nu precies? Voor critici is het makkelijk scoren: het is niet precies, dus is het niets.

Let op wie zo scoort. Die is zijn plaats in regering of Kamer niet waard. Die neemt de inhoud niet serieus. Namelijk dat er iets mis is tussen regering, Tweede Kamer, samenleving en ambtenarij. En de vraag waarop dat berust, eh, hoe dat komt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels