nieuws

Studie mogelijkheden gebied Tilburg-Breda

bouwbreed

In samenwerking met de gemeenten Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Dongen, Oosterhout en Breda gaat de provincie Noord-Brabant een ruimtelijke visie maken voor het gebied tussen Tilburg en Breda.

De provincie komt met dit plan om de drang te onderzoeken naar meer verstedelijking wat betreft wonen, industriele en logistieke bedrijvigheid en infrastructuur. “De provincie wil met deze Ruimtelijke Regiovisie Breda-Tilburg inzicht krijgen in de duurzame ruimtelijke structuur van het gebied”, zo valt te lezen in het Plan van Aanpak van de provincie. Hierbij denkt de provincie aan een maximale samenhang tussen ecologie aan de ene kant en economie aan de andere kant.

Het gebied moet, naast de lijn

‘s-Hertogenbosch-Oss, naar alle waarschijnlijkheid een van de twee toekomstige Brabantse verstedelijkingsassen worden. De studie wordt verricht op aandringen van gemeenten en het bedrijfsleven, die beide graag een multifunctioneel logistiek industrieel bedrijventerrein wensen langs de A58.

Reageer op dit artikel