nieuws

Strenger toezicht op import materieel Steeds meer niet-gecertificeerde machines op de markt

bouwbreed

De Arbeidsinspectie (AI) gaat de import van niet CE-gecertificeerde machines strenger controleren, nu is komen vast te staan dat steeds meer van deze machines op de markt komen. Vooral de grote veilingen, de belangrijkste kanalen waarlangs machines van buiten de Europese Gemeenschap naar ons land komen, zullen intensiever onder de loep worden genomen.

Niet-erkende importorganisaties van bouwmachines zijn er debet aan, dat in ons land steeds meer machines worden gesignaleerd die niet voldoen aan de Europese regelgeving. In het algemeen gaat het om jonge gebruikte, en zelfs nieuwe machines, afkomstig van Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten, die tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeboden.

Te beginnen bij de grote machineveilingen zal de Arbeidsinspectie intensiever gaan controleren waar het materieel blijft. Via deze veilingen worden zeer grote aantallen machines naar ons gevoerd.

Volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie hebben de beursorganisaties alle medewerking toegezegd bij de inventarisatie van door Nederlandse bedrijven aangekochte machines. Bovendien is overeengekomen dat de koper bij aanschaf van een machine een verklaring moet ondertekenen. Hierin geeft hij aan bewust een niet-gecertificeerde machine te hebben gekocht, en die alsnog ter keuring aan een daartoe bevoegde instantie te zullen aanbieden. Ook in samenwerking met de douane, die zorgdraagt voor de inklaring van het materieel, zal de Arbeidsinspectie het traject nauwlettend volgen.

Vooral kranen

De machinebranche heeft al eerder moeten vaststellen dat op bouwwerken machines voorkomen zonder CE-markering en zonder conformiteitsverklaring van de fabrikant of diens gemachtigde.

De brancheorganisatie van machine-importeurs, BMWT, spreekt vooralsnog van een klein aantal gevallen. Individuele importeurs weten evenwel te bevestigen dat het inmiddels gaat om aanzienlijk meer machines, waarbij het vooral gaat om kranen.

Om het hoogtechnische niveau van de bouwmachineproductie in Europa te beschermen en een zo groot mogelijke veiligheid van het materieel te garanderen, is volgens de Europese regelgeving een CE-markering op elke machine verplicht. Bovendien vereist het in gebruik nemen van een machine de aanwezigheid van een door de fabrikant ondertekende conformiteitsverklaring met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor productaansprakelijkheid.

Om die verantwoordelijkheid te ontlopen worden momenteel trucs uitgehaald, waardoor het moeilijk is een aansprakelijke partij aan te wijzen.

De brancheorganisatie BMWT heeft er inmiddels bij de Arbeidsinspectie op aangedrongen maatregelen te treffen om dit fenomeen een halt toe te roepen. Volgens de machinebranche moeten daarvoor procedures worden gestart waarmee in geval van uitzonderlijke situatie is te bepalen wie er verantwoordelijk is voor ondertekening van de conformiteitsverklaring.

Reageer op dit artikel