nieuws

Stortplaatsen in Brabant ‘schoner’ dan verwacht

bouwbreed

Het grondwater onder voormalige Brabantse stortplaatsen is veel schoner dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek op 171 vroegere vuilnisbelten. In veel gevallen is er nauwelijks of geen risico voor het milieu. Het lijkt erop, aldus een woordvoerder van de provincie, dat natuurlijke processen in en onder de stort voorkomen dat verontreinigende stoffen weglekken.

Aanvankelijk vreesde de provincie dat met de sanering van de vuilstortplaatsen de komende decennia wellicht enkele miljarden guldens gemoeid zou zijn. Die kosten zullen nu vele keren lager uitvallen. Vooralsnog wil de provincie de komende tijd de kwaliteit van het grondwater nauwkeurig in de gaten houden. Daarmee is een eenmalige investering gemoeid van f. 8 miljoen. Daarnaast bedragen de jaarlijkse kosten ongeveer f. 2,5 miljoen. In een aantal gevallen is het wel nodig tijdelijke maatregelen te treffen in afwachting van een definitieve sanering. De provincie raamt de kosten daarvan tussen f. 16 en f. 31 miljoen.

Van de onderzochte stortlocaties levert 40 procent geen enkel risico op. Bij de overigen is in geen enkel geval sprake van acuut gevaar.

Reageer op dit artikel