nieuws

SP dringt aan op meer inspecties bouwplaatsen

bouwbreed

De Socialistische Partij wil meer inspecties van bouwplaatsen door de Arbeidsinspectie. Daarop wordt aangedrongen in schriftelijke vragen aan demissionair staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit naar aanleiding van het artikel in Cobouw van gisteren over de vele ongevallen met dodelijke afloop en zwaar gewonden in de bouw.

Volgens de SP moeten snel maatregelen worden getroffen om de werkdruk in de bouw te verminderen: “Door die werkdruk namelijk moet vaak de hand worden gelicht met de veiligheidsvoorschriften.”

De SP concludeert dat naast werkdruk het onvoldoende geschoold zijn van bouwvakkers op het gebied van veiligheid zeker ook een rol speelt bij de vele ongevallen in de bouw. Vandaar dat De Grave gevraagd wordt ervoor te zorgen dat passend cursusmateriaal wordt ontwikkeld en de veiligheidscursussen voor zowel bouwplaatspersoneel als leidinggevenden verplicht worden gesteld.

Gedaald

Cobouw meldde dat tussen 1 mei 1997 en 1 mei 1998 totaal 21 doden en 17 zwaargewonden vielen bij ongevallen in de bouw. De Stichting Arbouw laat nu in een persbericht weten dat het aantal ongevallen op de bouwplaats is gedaald van 104 per 1000 werknemers in de periode 1993/1994 naar 85 in de periode 1996/1997. Aan die daling verbindt Arbouw de conclusie dat “de toegenomen aandacht voor ongevallenpreventie vruchten begint af te werpen”. Dat staat haaks op de door deze krant gepubliceerde bevindingen.

Arbouw voegt er aan toe dat de daling zich zowel in de b en u als in de gww heeft voorgedaan. De opvallendste afname heeft betrekking op werken op hoogten boven de 2,5 meter. In deze categorie telde Arbouw in 1996/1997 per 1000 werknemers twee ongevallen; in 1993/1994 waren het er nog elf. Er gebeuren aanmerkelijk minder ongelukken bij het tillen en hanteren van zware lasten, dertien in 1993/1994 en vijf in 1996/1997.

Buiten werktijd ziet Arbouw een duidelijke stijging van het aantal ongevallen. In 1993/1994 waren het er 26; in 1996/1997 31. Arbouw geeft hier geen verklaring voor. Het zit niet in de sportblessures of in het woon-werkverkeer. In die categorieen bleef het aantal ongevallen gelijk of nam iets af.

Reageer op dit artikel