nieuws

Schadeclaim na weigering woonvergunning

bouwbreed Premium

De gemeente Nunspeet wacht mogelijk een in het oog springende schadevergoedingsprocedure, aangespannen door een man die in 1990 een bouwkavel wilde kopen. Indertijd gaf de gemeente de man geen woonvergunning omdat hij onvoldoende economische binding had met Nunspeet. Dat besluit vocht hij met succes aan.

Het gemeentebestuur van Nunspeet spande daarop hoger beroep aan bij de Raad van State, maar kreeg onlangs nul op het rekest. Gevolg is dat het gemeentebestuur opnieuw moet beoordelen of de man indertijd toch recht zou hebben gehad op een woonvergunning. Op zich is dat vreemd omdat de man inmiddels heeft laten weten geen behoefte meer te hebben aan de bouwkavel. Waar hij echter nog wel behoefte aan heeft, is een schadevergoeding omdat de woning in waarde is gestegen, en daarom moet de zaak wat hem betreft doorgaan.

De gemeente heeft gereageerd op deze stelling. “Van het kunnen profiteren van een waardestijging is alleen sprake als het perceel weer zou worden verkocht en er niets wordt teruggekocht. Dit is een volstrekt fictieve aangelegenheid…”

Reageer op dit artikel