nieuws

SBAB Noord wint twee gedingen

bouwbreed

De Stichting Bevordering Aannemersbelangen Noord-Nederland heeft succes geboekt in twee kort gedingen tegen ondernemingen, die niet beschikten over een vergunning tot het uitoefenen van een bouwbedrijf.

De rechtbank in Assen vonniste in kort geding dat het timmerbedrijf Bergsma Bouw te Bolsward verder moet afzien van de bouw van een woning in Dronrijp, zolang het bedrijf geen vergunning of een ontheffing daarvan volgens het Vestigingsbesluit Bedrijven heeft. Voor elke dag dat niet aan dit vonnis is voldaan, is gedaagde een dwangsom van f. 500 verschuldigd tot een maximum van f. 50.000.

Eveneens gunstig voor de SBAB Noord Nederland was de uitspraak in kort geding van de rechtbank Assen tegen het Montage en Klussenbedrijf Scheffer uit Harlingen. Dat mag niet doorgaan met de bouw van een loods in die gemeente. Scheffers verweer dat hij slechts spanten met bouten en moeren bevestigde op een prefab betonnen voet hield geen steek. De SBAB maakte namelijk aannemelijk dat zijn werkzaamheden zich ook uitstrekten tot die elementaire onderdelen waarbij de betrouwbaarheid van de constructie in het geding was. Derhalve viel ook dit werk onder bouwconstructieve aard.

De rechtbank liet zich ook niet vermurwen door de opmerking van Scheffer dat zijn belang groter zou zijn dan de vordering van de SBAB “gelet op mijn lopende opdrachten en mijn grote voorraad spanten”. Hem werd verder werken verboden op straffe van een dwangsom van f. 2500 per dag.

Reageer op dit artikel