nieuws

Onduidelijkheid Drentse zandwinlocatie

bouwbreed Premium

De Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) wil van GS duidelijkheid over de plannen omtrent de zandwinlocatie op het Koekangerveld. Zij doet dit naar aanleiding van de beantwoordingen/wijzigingen van GS op het ontwerp-Provinciaal omgevingsplan (POP). Het POP omvat het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving in Drenthe.

De OPD constateert in de beantwoording van de ingekomen reacties “een contradictio in terminus” en wil weten of de zandwinlocatie op het Koekangerveld blijvend van de baan is en wat de nieuwe plannen zijn. “Wil het College in haar nieuwe voorstel nu eerst 4 jaar afwachten tot de ruilverkaveling is afgerond en daarna alsnog toestemming geven tot zandwinning”, vraagt de OPD zich af.

De politieke partij signaleert dat met ‘ontbindende voorwaarden’ nu reeds gronden worden opgekocht. “Er is hier kennelijk sprake van een goudmijn voor zandwinningsbedrijven.”

Voorts informeert de OPD of het college van GS bekend is met het feit dat zandwinbedrijven Drents zand exporteren naar andere provincies, zelfs naar Duitsland. Zij wijst er verder op dat zandwinning in Koekange tot een verwoestende werking van het nationaal park Dwingelerveld kan leiden.

“Wij verwachten dat u uiteindelijk tot de conclusie komt dat het consortium van zandwinningsbedrijven zich moet specialiseren op de integrale verwerking van zeezand”, besluit de partij.

Reageer op dit artikel