nieuws

Kippersector wil grotere controle op overbelading

bouwbreed

Kip-autovervoerders die de koppeling tussen chauffeur en voertuig geheel of gedeeltelijk loslaten, verkrijgen in het algemeen een betere benutting van materieel en personeel. Bedrijven die hun opdrachten grotendeels via aannemers en collega-vervoerders in de wacht slepen, blijken het minst in staat hun capaciteit efficient te benutten.

Dit blijkt uit een marktonderzoek dat NEA Transportonderzoek en -opleiding in Rijswijk in deze sector uitvoerde in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de branchorganisaties en het ministerie van Economische Zaken. Doel was de deelmarkt kipautovervoer in kaart te brengen en met de hiermee verkregen informatie ondersteuning te geven aan de individuele transportbedrijven. Daarnaast wil de bedrijfstak mogelijkheden creeren voor een adequaat beleid van brancheorganisaties, overheid en andere betrokkenen.

Kipauto’s, in het bijzonder de 6 x 6 uitvoeringen zonder kraan en de 8×4 solovoertuigen, staan jaarlijks gemiddeld drie maanden stil. Bijna 60% van de 1000 bedrijven die actief zijn in het kippervervoer is voor ruim driekwart afhankelijk van dit vervoer. Ongeveer 40% houdt zich bezig met het vervoer van zand en grind, 20% vervoert grond, 20% puin en 10% asfalt. De belangrijkste nevenactiviteit in het kipautovervoer is handel. Dit geldt voor meer dan 50% van de bedrijven.

Uit het onderzoek is gebleken dat de kipautosector in het algemeen problemen heeft door overcapaciteit. Het kipautovervoer door beroepsgoederenvervoerders is in de achterliggende jaren continu gedaald. In 1996 bleek het totaal vervoerd gewicht 14% lager te zijn dan in 1993. Het beschikbare netto laadvermogen daalde in diezelfde periode met slechts 7%, hetgeen een uitbreiding betekent van de beschikbare capaciteit. Daarnaast is er sprake van toenemend gebruik van grotere en zwaardere voertuigen, waarmee het gemiddeld vervoerd gewicht per rit in 1996 was gestegen met 3% ten opzichte van 1993. Voor de gehele kippermarkt geldt op langere termijn dat tarieven meer worden gebaseerd op reele kostprijzen.

Daarom is het belangrijk dat bedrijven in de deelmarkt hun investeringsbeleid beter gaan onderbouwen. Meer inzicht in kosten en opbrengsten is van groot belang. In dat kader bestaat er binnen de branche een grote behoefte aan ondersteuning op het gebied van budgettering, kostencalculaties en automatiseringsmogelijkheden.

De helft van de bedrijven binnen het kipautovervoer zegt gedurende het jaar te maken hebben met pieken en dalen in het aanbod van werk. Bijna eenderde verwacht dat deze fluctuaties de komende jaren zelfs nog verder zullen toenemen. De grootste concurrentie in het kipautovervoer is, behalve die van collega vervoerders, afkomstig van bedrijven uit de agrarische sector. Om de capaciteit beter af te stemmen op het wisselende aanbod van werk biedt de inzet van charters/eigen rijders in de praktijk de beste mogelijkheden. Ook van de zogenaamde tijd-voor-tijd regeling, waarbij de chauffeur zijn overuren omzet in vrije dagen, alsmede van de vorst- en wateroverlastregeling wordt veel gebruik gemaakt.

Bij een verdere efficiencyverbetering is ondersteuning door de overheid belangrijk. Voor het terugdringen van het fenomeen overbelading wordt van de overheid een verscherpte controle verwacht. Dit geldt zowel voor laad- en loslokatiers als langs wegen. Ruim 85% van de kipautovervoerders vindt controle noodzakelijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels