nieuws

Inspectie bezorgd over kwaliteit beroepsonderwijs

bouwbreed

Volgens de Onderwijsinspectie komt de kwaliteit van het beroepsonderwijs onder druk te staan. In het Onderwijsverslag over het jaar 1997 wordt gesteld dat de resultaten van scholieren aanhoudend laag zijn, terwijl de meeste opleidingen als te makkelijk worden gekwalificeerd. Verder volgen te weinig allochtone leerlingen een opleiding in het beroepsonderwijs.

In het rapport controleert de inspectie de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs in alle sectoren. Het hoger onderwijs scoort dit jaar betrekkelijk goed. Maar de inspectie is minder te spreken over de prestaties van allochtone scholieren en over het grote aantal voortijdige schoolverlaters in het voortgezet en beroepsonderwijs. Op middelbare scholen zitten steeds meer leerlingen met uiteenlopende problemen. Mogelijkheden om hen binnen de poort te houden zijn beperkt.

Reageer op dit artikel