nieuws

‘Het polderbestuur is herkozen’ Werkgevers bepleiten miljarden extra voor infrastructuur

bouwbreed

Voortzetting van het paarse kabinet, maar dan wel jaarlijks enkele miljarden extra voor infrastructuur en beroepsonderwijs. Want “het polderbestuur is herkozen”, zoals VNO-NCW-voorzitter Hans Blankert het uitdrukte. In de nota ‘Doorgaan met vernieuwen’ zet de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties voor de kabinetsformateur zijn wensen voor het regeerakkoord op een rij.

De komende vier jaar moeten de investeringen voor infrastructuur met minimaal f. 2,5 tot f. 3 miljard per jaar omhoog. Dit geldt bij een gematigde economische groei. Is die groei hoger, dan zal het investeringsniveau met zeker f. 5 miljard per jaar moeten stijgen. Als dat niet gebeurt, frustreert de verdergaande congestie de economische groei. Het is een van de ‘zwakke plekken in de dijk’ die de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) signaleert.

Volgens de RCO moet met dat geld de geplande uitbreidingen van het hoofdwegennet en verbeteringen van het openbaar vervoer worden betaald. Hoog op het verlanglijstje van de raad staat ook bevordering van nieuwe transport- en vervoerswijzen, zoals buisleidingentransport. Evenals ruimte voor Schiphol via realistische milieueisen, snelle aanleg van de vijfde baan en herconfiguratie van het banenstelsel, en snelle gefaseerde aanleg van de tweede Maasvlakte.

Corridors

Op het gebied van de Ruimtelijke Ordening pleiten de werkgevers ervoor alleen vast te leggen wat absoluut noodzakelijk is. Daardoor blijft er ruimte om in te spelen op economische potenties in de markt. Hier spelen onder andere de corridors langs de achterlandverbindingen een rol. In elk geval mag het concept van de compacte stad niet allesbepalend zijn.

Voor het kennisbeleid willen de werkgevers zo’n f. 1,25 miljard per jaar netto zien. Daarvan moeten onder meer versterking van het beroepsonderwijs en extra aandacht voor de sector beta-techniek worden betaald.

Minstens f. 5 miljard wil de RCO reserveren voor verdergaande lastenverlichting. Die moet er niet alleen komen voor werknemers, maar zeer zeker ook voor werkgevers.

Oneerlijke concurrentie

In het immateriele vlak bepleit de RCO een verstandig marktwerkingsbeleid. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft nogal te leiden van oneerlijke concurrentie, vertelde MKB-Nederland-voorzitter De Boer. “Je kunt geen zaken doen met Beun de Haas.”

Twee dingen moeten er volgens hem in elk geval gebeuren: betere handhaving van de regelgeving en versnelde aanpak van de ‘bijklussende overheid’. Van dat laatste hebben vooral de groenvoorziening en de installatiewereld last.

Bovendien wil De Boer in het regeerakkoord zien dat de administratieve lastendruk met 25% wordt gereduceerd. Per ministerie zou daarvoor een doelstelling moeten worden vastgelegd.

Andere zaken die volgens de werkgevers geregeld moeten worden zijn:

ù Geen hernieuwde discussie over algemeen verbindend verklaren van cao’s; ù Verdere verlaging van de lastendruk op arbeid (wigverkleining); ù Evaluatie van de Arbeidstijdenwet en waar nodig versoepeling ervan; ù Verdere vergroting van het verschil tussen loon en uitkeringen; ù Berperking van de Ziektewet-periode tot een half jaar; ù Geen premiedifferentiatie in de ww; ù Vereenvoudiging van de vaak zeer gedetailleerde Europese richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden; ù Nederlandse arbo-regels niet strenger dan Europese.

Om dit alles te kunnen betalen denkt de RCO aan substantiele ombuigingen van de overheidsuitgaven, zoals verlaging van uitvoeringskosten in de collectieve sector en verdere herijking van het stelsel van sociale zekerheid.

Reageer op dit artikel