nieuws

Bewerkte AVI-as voldoet aan Bouwstoffenbesluit

bouwbreed

De Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) verwacht dat gewassen of versneld verouderde AVI-bodemas, op een enkele uitzondering na, voldoet aan de normen van het Bouwstoffenbesluit. Bromide voldoet vooralsnog niet aan de zogeheten N2-eisen. In de loop van dit jaar komen de resultaten van proefprojecten beschikbaar. Eind 1997 leverden acht afvalverbranders hun bodemas onder KOMO-certificaat; de andere drie hopen binnenkort hetzelfde te kunnen doen.

Vrijwel alle 975 kiloton bewerkte bodemas die de afvalverbranders vorig jaar produceerden, vond een nuttige toepassing in de wegenbouw. De VVAV onderzoekt hoe de uitloging van deze as kan verminderen. De milieuhygienische eisen voor dit materiaal zullen fors toenemen wanneer het Bouwstoffenbesluit in 1999 volledig in werking treedt. Vorig jaar lieten enkele afvalverbranders hun bodemas wassen en versneld verouderen. Het resultaat vergroot het gebruik als bouwstof en beperkt daarmee de kosten voor bodembeschermende maatregelen bij nuttige toepassing. Wanneer in de loop van 1998 de definitieve resultaten vrijkomen, kunnen de afvalverbranders de nieuwe technieken invoeren.

Asfalt

In 1997 produceerden de afvalverbranders 73 kiloton vliegas, waarvan zo’n 35 procent is aangewend als vulstof voor asfalt. Halverwege dit jaar volgt een stortverbod voor onbehandelde AVI-vliegas. De VVAV ziet evenwel steeds meer alternatieve verwerkingsmethoden – nagenoeg de gehele productie kan een nuttige toepassing vinden. De regelgeving voor het behandeld storten van gevaarlijk afval als AVI-vliegas moet dan worden aangevuld met normen voor geimmobiliseerd vliegas. Het ministerie van VROM wil hiertoe zijn Grenswaardennotitie aanpassen.

De VVAV rekent met een doelvoorschrift dat meerdere technieken toelaat en de ontwikkeling van nieuwe technieken bevordert.

Er vindt ook onderzoek plaats naar hergebruik van rookgasreinigingsresidu. Daarbij gaat het om het opwaarderen van zouten tot een herbruikbaar product. Andere studies houden verband met het verlagen van de milieulast na stort van het residu. Koude immobilisatie van filterkoek laat het materiaal minder uitlogen.

Slib

De twee verbranders van zuiveringsslib in Nederland produceren dit jaar naar verwachting zes-tig kiloton wervelbedas. In deze as zit het onbrandbare deel van het slib, waardoor de concentratie zware metalen lager uitvalt dan in AVI-vliegas.

De samenstelling van het geaccepteerde slib is bekend en daarmee ook de samenstelling van de as. Verbranding van communaal zuiveringsslib levert geen gevaarlijk afval op, terwijl een deel van de as opgaat als vulstof voor asfalt. Koude immobilisatie levert een product op voor de betonwarenindustrie en voor infrastructurele werken.

Reageer op dit artikel