nieuws

Vonnis zegt niets over schuld ongeval ‘Bam/Vermeer kende problemen bekisting’

bouwbreed

Vervolg van pagina 1

rotterdam – “Ongelooflijk”, vindt de president van de rechtbank, mr. A.C.M.P. van Breukelen, het dat er tijdens de uitspraak niemand van Bam-Vermeer is komen opdagen. Ze werpt een onderzoekende blik naar de deurwaarder. Die verweert zich: “Ik heb het twee keer luid en duidelijk omgeroepen.”

Het oordeel van de Rotterdamse rechtbank is conform de eis van de officier van justitie die alleen overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet ten laste had gelegd. Voor ‘dood door schuld’ had het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs weten te verzamelen. “Te technisch en juridisch te gecompliceerd”, had officier van justitie mr. M. Koelewijn twee weken geleden tijdens de rechtzitting over de gebeurtenissen gezegd.

In haar toelichting op het vonnis geeft mr. Van Breukelen omstandig aan dat de uitspraak uitsluitend betrekking heeft op een overtreding, “die los moet worden gezien van de schuld of aansprakelijkheid voor dit ongeval”.

Anticiperend op mogelijke verwondering over de hoogte van de boete verklaart de rechtbankpresident: “Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat Bam-Vermeer – zij het onvoldoende – wel degelijk maatregelen heeft genomen ter bescherming van de werknemers, onder meer door het inschakelen van extern deskundige Van Rooijen. Verder heeft meegewogen dat het bedrijf niet eerder is veroordeeld.”

De rechtbank is duidelijk in haar standpunt dat Bam-Vermeer als hoofdaannemer tevens de rol van coordinator uitvoeringsfase had. “Dit impliceerde dat het bedrijf een coordinerende taak had in de organisatie en afstemming van de werkzaamheden en in de inventarisatie van de bouwrisico’s.”

Uit de motivering van het vonnis wordt niet duidelijk in hoeverre de gevolgde stortprocedure heeft meegewogen. Grimbergen, de leverancier van de bekisting, heeft steeds gesteld dat verkeerd storten de oorzaak is geweest, en dat hem ten onrechte wordt verweten fouten te hebben gemaakt in de constructieberekeningen.

De rechtbank gaat er vanuit dat ir. A.P. van Rooijen van het gelijknamige Rotterdamse ingenieursbureau gelijk heeft als hij stelt dat “de stabiliteit van de tafelbekisting onvoldoende was”. “Dit is onder meer in gesprekken tussen een medewerker van Bam-Vermeer, Van Rooijen en Grimbergen en ook in de correspondentie ter sprake gekomen”, motiveert de rechtbank.

Niet afdoende

Van Rooijen had kritiek op de plaatsing van de spindels. Aanpassing was volgens hem noodzakelijk. Hoewel Grimbergen niet van die noodzaak overtuigd was, constateert de rechtbank dat Van Rooijen uiteindelijk toch akkoord was met de constructie.

Behalve kritiek aan het adres van Grimbergen – die de vereiste aanpassingen “niet op de juiste wijze heeft uitgevoerd” – krijgt ook Van Rooijen van de rechter een veeg uit de pan omdat “de vereiste aanpassingen niet afdoende bleken”.

De rechter corrigeert de uitspraken van de directeur van Bam-Vermeer, H.A. Manuel, dat de bouwcombinatie geen weet had van de discussie tussen Van Rooijen en Grimbergen over de instabiliteit van de constructie. “De correspondentie liep via de projectorganisator van Bam-Vermeer”, maakt de rechtbank een eind aan deze mystificatie. “Het bedrijf was nadrukkelijk betrokken in de discussie over de instabiliteit van de ondersteuning van de tafelbekisting. Ook was Bam-Vermeer ervan op de hoogte dat Grimbergen niet genegen was de fouten in de constructie aan te passen.”

Controle

De bouwcombinatie is volgens de rechtbank duidelijk tekortgeschoten in de controle van de uitvoering. “Het ging om een risicovolle bouw waarin Bam-Vermeer als hoofdaannemer en coordinator een eigen verantwoordelijkheid had, afgezien van de rol van Grimbergen in dit geheel.”

Directeur F. Grimbergen vindt het oordeel van de rechter voorbarig. Hij meent dat het Openbaar Ministerie er verstandig aan had gedaan eerst het oordeel van de Raad van Arbitrage af te wachten. In de arbitrageprocedure waarin eveneens de schuldvraag aan de orde is, zijn volgens Grimbergen “meer feiten bekend die zeer verhelderend zijn”.

Reageer op dit artikel