nieuws

Utrecht wil geen paniek rond Leidsche Rijn Sluitende grondexploitatie grootste nieuwbouwlocatie Nederland, stelt gemeente

bouwbreed

utrecht – De gemeente Utrecht gaat nog steeds uit van een sluitende grondexploitatie van de Vinex-locatie Leidsche Rijn. Absolute voorwaarde daarvoor is wel dat de verplaatsing van rijksweg A2 en de spoorverdubbeling tussen Vleuten en Utrecht op tijd klaar zijn.

Die boodschap lieten de wethouders Rijckenberg en Van Zanen gisteren horen bij de presentatie van een nota over de financiele situatie van Leidsche Rijn. Het gemeentebestuur hoopt dat de nieuwe cijfers de ongerustheid wegnemen over de toekomst van de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland.

Die zorg ontstond begin dit jaar toen een tussentijdse rapportage aangaf dat Leidsche Rijn leek af te stevenen op een tekort van minimaal 27,5 miljoen gulden. De extra kosten van de ophoging van het gebied (er was voor 13 miljoen gulden meer zand nodig dan begroot) en de tegenvallende verwervingskosten van grond leken Utrecht op te breken.

Inzicht

Maar inmiddels heeft de gemeente beter inzicht gekregen in de financiele problematiek, zo lieten Van Zanen en Rijckenberg weten. Het tekort bedraagt bij ongewijzigd beleid geen 27,5 meer, maar ‘slechts’ 14,5 miljoen gulden. Dit verlies kan echter worden weggewerkt. Zelfs een positief resultaat van tientallen miljoenen is niet uitgesloten.

Het gunstig economisch tij helpt Utrecht een handje. De uitgifte van bedrijfsgronden in het gebied verloopt zo goed dat de extra opbrengsten daarvan op ongeveer 85 miljoen gulden worden geschat. “Bedrijven staan in de rij. Het loopt storm”, aldus Van Zanen.

Verder zijn in Leidsche Rijn meer winkels nodig dan gedacht. De realisering daarvan levert vijftien miljoen gulden op. Aanpassing van het woningbouwprogramma is goed voor dik vijftig miljoen gulden meer. De gemeente wil de koopsector in alle categorieen ‘opplussen’ met duurdere en grotere woningen. “De markt en de groeiende koopkracht van de consument vragen daarom”, aldus Rijckenberg. De duurste woningen in Leidsche Rijn kosten nu rond de vijf ton. De prijs van deze categorie woningen zal daar straks ruim boven liggen.

Deze aanpassingen zijn niet van invloed op de sociale (huur)sector. Utrecht streeft nog steeds naar dertig procent sociale bouw in Leidsche Rijn.

Op de kwaliteit van de inrichting van Leidsche Rijn wordt niet beknibbeld, stelde Rijckenberg nadrukkelijk. “We leveren niet in op onze ambities. Er zijn geen redenen om dit fantastische concept te wijzigen.”

Spoorverdubbeling

De gemeente gaat er van uit dat de verlegging van de A2 rond 2006 en de spoorverdubbeling rond 2008 is gerealiseerd. Elk jaar uitstel van de wegverlegging kost circa 25 miljoen, van de spoorverdubbeling 15 miljoen. De stad verwacht echter goede afspraken met het rijk te kunnen maken.

Desondanks wordt ook rekening gehouden met een ongunstig scenario, waarbij het tekort zal oplopen tot 300 miljoen gulden. Mocht deze situatie zich onverhoopt voordoen, dan heeft de stad een groot probleem, erkenden Van Zanen en Rijckenberg.

Reageer op dit artikel