nieuws

Twee miljard extra absolute minimum Nederland Distributieland bepleit netwerk betaalstroken

bouwbreed

De komende kabinetsperiode zal er minimaal twee miljard gulden extra moeten worden uitgetrokken voor infrastructuur. Voor de periode daarna is een vergelijkbaar investeringsniveau nodig. Daarnaast moeten havens en luchthavens zo worden uitgebreid dat er geen groeibeperkingen meer zijn. Dit bepleit Nederland Distributieland in de NDL Agenda voor Infrastructuur en Logistiek.

Bij de gevraagde extra f. 2 miljard tekent NDL onmiddellijk aan dat er eigenlijk een structureel hoger investeringsniveau van f. 5 tot 6 miljard per jaar nodig is. Dit gezien de achterstand, de verwachte economische groei en vele duurzame projecten zoals ondergronds goederentransport.

De machtige logistieke lobby vreest voor de toekomst het ergste dankzij grote projecten als Betuweroute en Hoge Snelheidslijn. “Het is te hopen dat die grote projecten niet leiden tot een gevoel van verzadiging in politiek en bestuurlijk Nederland. Dan riskeren we een herhaling van de effecten van de aanleg van de kostbare stormvloedkering in de Oosterschelde, die vele jaren lang zoveel geld en aandacht vroeg dat de aanleg van normale infrastructuur voor weg en spoorvervoer in de jaren ’70 en ’80 stagneerde.”

Gelukkig, zo vindt NDL, is het besef van de noodzaak van goede bereikbaarheid aanzienlijk sterker dan 20 jaar geleden. Helaas blijkt ook dat de theorie sterker is dan de praktijk. “Van alle projecten die waren gepland voor de periode 1992-2002 is maar liefst 64% vertraagd.”

Meer kwaliteit

Een bijkomend punt voor de financien is dat de maatschappij steeds meer kwaliteit eist. “Geluidsvoorzieningen, landschappelijke inpassing, veiligheidsmaatregelen en verkeersmanagement maken de aanleg van infrastructuur gemiddeld 40% duurder dan de oorspronkelijke ramingen.”

“Maar kwaliteitsverbetering mag niet leiden tot vermindering van de omvang van de investeringsprogramma’s”, zo meent NDL.

Op basis daarvan bepleit NDL veel meer geld voor de vervoersinfrastructuur. “Daarom heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een substantieel hoger budget nodig.” Alleen al voor de uitvoering van de achterlandverbindingen die zijn aangekondigd in de nota Samen Werken aan Bereikbaarheid moet rond de f. 4 miljard extra worden gereserveerd. Alles bij elkaar moet er van 1998 tot 2001 voor f. 21,4 miljard verspijkerd worden terwijl maar f. 12,8 miljard beschikbaar is. Een gat derhalve in die vier jaar van f. 8,6 miljard.

Omdat ook NDL beseft dat met die investeringen de congestieproblemen nog niet zijn opgelost, bepleit het een verdere uitbouw van Rekeningrijden. Daardoor verwacht de organisatie dat op de meeste punten de congestie zal worden opgelost. Waar dat niet kan, moeten aparte betaalstroken worden aangelegd. Omdat daar een opbrengst is, kan zo’n net deels privaat gefinancierd en geexploiteerd worden.

Voor de toekomst heeft NDL een groot wensenpakket, dat nodig is om “een gezonde en duurzame ontwikkeling van de Nederlandse economie” te genereren. Daarbij behoren voldoende ruimte voor havens en luchthavens waardoor geen verdere groeibeperkingen behoeven te worden opgelegd.

In de praktijk betekent dit de aanleg van de Tweede Maasvlakte, een nieuwe zeesluis in IJmuiden, uitbreiding van het banenstelsel op Schiphol en aanleg van een nieuwe luchthaven.

Op het gebied van de hoofdwegen wil NDL snel aanleg van de ontbrekende schakels zoals A4-corridor en A5 (Westrandweg). De achterlandverbindingen moeten allemaal verbreed worden en waar zinvol uitgebreid met doelgroep- en betaalstroken.

Daarnaast zal een nieuw kabinet moeten inzetten op innovatieve vervoerssystemen als het Ondergronds Logistiek Systeem, Combi-Road en ondergrondse stadsdistributie.

Reageer op dit artikel