nieuws

Plan voor afgraving uiterwaarden Rijn

bouwbreed

arnhem – Rijkswaterstaat stelt voor in de komende vijftien jaar vijf- tot negenduizend hectare uiterwaarden langs het stroomgebied van de Rijn en de zijrivieren af te graven. De plannen zijn bedoeld om nieuwe kritieke hoogwaterstanden te voorkomen. Uitvoering kost vier tot vijf miljard gulden.

Dit blijkt een notitie van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat. Hierin zet de dienst de stand van zaken van het project ‘Ruimte voor Rijntakken’ op een rij. Dit project is een gezamenlijk plan van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten over de mogelijkheden hoogwater op te vangen zonder nieuwe ronde dijkversterking.

Uit onderzoek blijkt dat de Rijn, de Waal en de zijtakken steeds meer water te verwerken krijgen. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de dijken niet onbeperkt kunnen worden opgehoogd. Daarom is het nodig de rivieren meer ruimte voor de afvoer van water te geven. Als de uiterwaarden tussen Lobith en Dordrecht gemiddeld twee meter worden afgegraven, zakt het waterpeil met ongeveer 25 centimeter.

Om belemmeringen voor het rivierwater op te heffen, moeten dijken in het stroomgebied worden verlegd. Ook de rivierkribben dienen te zakken. Bebouwing in de uiterwaarden moet verdwijnen.

Het is bekend dat de hoogwaterproblemen voor een deel ontstaan doordat in het stroomgebied van de Rijn binnendijks te veel obstakels staan.

Rijkswaterstaat presenteert de notitie volgende week aan alle betrokken overheden. De dienst zet drie varianten op een rij, die er alle toe leiden dat de rivieren ongeveer duizend kubieke meter water per seconde meer kunnen verwerken.

Reageer op dit artikel