nieuws

Oost-Europa heeft 100 mld ecu nodig voor infrastructuur Behalve problemen ook kansen op de weg naar private financiering

bouwbreed Premium

Kruiwagens met geld worden niet binnengereden als overheden in zee gaan met private partijen. Bovendien waarschuwt Europees commissaris Neil Kinnock voor valkuilen. Tegelijk werkt ING-Barings in opdracht van de Europese Commissie hard aan een geheim rapport over ideale geldcombinaties voor de ontwikkeling van Trans Europese Netwerken. Dus naast vele beren op de weg, zijn er ook kansen.

‘Overbruggen van gaten bij de financiering van infrastructuur’ is de veelbelovende titel van een tweedaags Nederlands congres dat gisteren en vandaag plaatsvond. De halve Nederlandse regering was aanwezig, vele ambassadeurs en anderen uit Oost- en Centraal Europa en nog veel meer vertegenwoordigers van banken. Grote afwezigen waren de Duitsers en de Amerikanen.

Heel veel waarschuwende vingers van de sprekers. Verwacht vooral niet al te veel van private partijen, zo luidt de boodschap. De beste kansen voor marktpartijen liggen bij de de aanleg van telecommunicatie. Bij wegen en spoorwegen is dat al een stuk lastiger.

Neil Kinnock, Europees Commissaris verantwoordelijk voor de aanleg van het Trans Europese Netwerk (TEN), waarschuwt voor vijf valkuilen. In de eerste plaats is publiek-private samenwerking (pps) geen doel maar een middel. Ten tweede moet de nadruk van pps liggen op de samenwerking, waarbij beide partijen verantwoordelijk zijn en risico dragen voor het eindproduct. Vervolgens, zegt Kinnock, biedt pps wel een gedeeltelijke oplossing voor het tekort aan geld, maar er blijft hoe dan ook een enorm bedrag aan overheidsgeld nodig. Ten vierde waarschuwt Kinnock ervoor dat deze samenwerkingsvorm allesbehalve simpel is. “Kijk maar naar de Kanaaltunnel. We hopen dat we dat soort problemen in de toekomst kunnen voorkomen.” Tenslotte moet de overheid bij een pps ervoor zorgen dat private partijen in een heel vroeg stadium zijn betrokken bij een project.

Vertrouwelijk rapport

Ondanks alle waarschuwingen pleit Kinnock wel voor de pps, omdat hij haar ziet als essentieel middel bij de aanleg van het Trans Europese Netwerk. Kinnock heeft haast met de aanleg van de E-wegen. Daarnaast is nog eens 100 miljard ecu nodig om de belangrijkste infrastructuur in Oost-Europa aan te leggen. Dan is het wel zo handig als alles op elkaar aansluit en op redelijke termijn wordt aangelegd.

De Europese Commissie heeft ING-Barings opdracht gegeven studie te verrichten naar de beste financieringsmogelijkheden bij de aanleg van de TEN’s. Nicholas Cranston werkt aan dit vertrouwelijke rapport. “We voeren een studie uit naar beste combinaties voor de inzet van geld van banken, overheden en de Europese Unie. Daarbij geldt het principe van ‘build, operate en transfer’.”

Dus de opdrachtgever geeft voor een bepaalde tijd het exploitatierecht aan de bouwer. Met de opbrengst van de exploitatie wordt een deel van de bouwkosten gefinancierd. De meest elementaire vorm daarvan is de tolweg. Maar er zijn nog veel meer varianten mogelijk, zoals het financieren van onrendabele toppen door de overheid en de rest overlaten aan de markt.

Reageer op dit artikel