nieuws

Noorden lijkt te kunnen fluiten naar extra geld

bouwbreed

Het voorgevoel van de drie noordelijke provincies lijkt te kloppen. De attentiewaarde van het kabinet voor de commissie Langman lijkt weggeebd en extra geld in de vorm van miljarden lijkt onhaalbaar. Het ICES-geld gaat naar Grote Steden en varkenspestgebieden maar de paragraaf voor het noorden is blanco. Alleen Anneke van Dok van Economische Zaken had de moeite genomen om naar de Tweede Kamer te komen. Haar boodschap bleef beperkt tot ‘alles is nog in overleg’.

Geen enkele toezegging kon de staatssecretaris doen. De geruchten doen de ronde dat er hooguit een paar honderd miljoen zal overschieten voor de noordelijke provincies in plaats van de f. 10 miljard die volgens de Commissie Langman nodig is om de achterstand in te halen. En daarbij bekroop de Kamer hetzelfde gevoel als de commissarissen van de Koningin een tijdje geleden al: de belangstelling voor het Noorden lijkt minimaal. De Kamer wil graag harde afspraken, maar de discussie dreigt te verdwijnen naar de schimmige achterkamertjes van de formatie.

Van Dok wil zich niet aan een tijdpad binden. Op korte termijn vindt nog wel vooroverleg plaats en Kabinetsberaad over dit onderwerp, daarna kan pas de afspraak met de drie commissarissen van de Koningin worden nagekomen. Eigenlijk zou dat gesprek al in februari plaatshebben, maar het is door het Kabinet steeds vooruitgeschoven. Van Dok heeft echter wel toegezegd de Kamer per brief op de hoogte te stellen van de uitkomst van de overleggen. “Dat kan een brief met een vlag zijn of met een rouwrandje. Ik doe mijn best.”

Het Kabinet heeft de commissie Langman zelf ingesteld, en dat schept verplichtingen was het verwijt van de Kamer. Maar concrete toezeggingen kwamen er niet. Behalve dat “het kabinet de doelstelling onderschrijft dat het faseverschil met de rest van Nederland opgeheven moet worden”. Langman vindt het daarvoor nodig om diverse infrastructurele werken te versnellen en de Zuiderzeespoorlijn aan te leggen. Daarnaast moeten er 43.000 banen extra bijkomen tot 2010. Van Dok: “het is een groot verschil of dat een inspanningsverplichting wordt of een concreet resultaat”.

De Kamer had grote moeite met de vaagheid van de staatssecretaris en dreigde terug te komen van verkiezingsreces om voor de verkiezingen van 6 mei duidelijkheid te hebben over het kabinetsstandpunt.

Reageer op dit artikel