nieuws

NBM loopt in Duitsland scheur in de broek op Ontwikkelen naar Nederlands model

bouwbreed Premium

NBM-Amstelland heeft een tik opgelopen in Duitsland. Projectontwikkelaar GFG leed een aanzienlijk verlies als gevolg van de slechte bouwmarkt en de matige organisatiestructuur van de onderneming. Het bouwconcern heeft ingegrepen door de GFG geheel over te nemen en door er extra management heen te brengen.

“De hierarchie in Duitsland werkt belemmerend. Als een Duitser een potlood wil opnemen om te gaan schrijven, vraagt hij dat eerst. Bij een bedrijf dat initiatieven moet nemen past die cultuur niet echt. We hadden een belang van 50 procent, maar dat is eind 1997 opgetrokken naar 100 procent. Doel was het krijgen van meer grip op de organisatie”, aldus A. Baar, voorzitter raad van bestuur NBM-Amstelland, gisteren in een toelichting op de jaarcijfers 1997. “Het bedrijf is nu ingericht naar Nederlands model. Zo is de verkoopafdeling, die was gericht op beleggers, gereorganiseerd.” Over de hoogte van het verlies wilde hij niets kwijt. “Het gaat om een aanzienlijk bedrag”, kwam Jan van Dongen, de financiele man binnen de raad van bestuur, Baar te hulp. “Alle verliezen zijn genomen en zal over het lopende boekjaar weer worden bijgedragen aan het resultaat.”

De overigens stevige winst van het Haagse bouwconcern werd verder gedrukt door drie verlieslatende activiteiten bij de hoofdgroep Bouw en Infra. Op de vraag welke ondernemingen dat waren, gaven Baar en Van Dongen geen thuis. De hoofdgroep is met steun van Boer en Croon Groep eind 1996 begin 1997 aangepakt. Doel is het verkrijgen van een efficiente organisatiestructuur. Uit het feit dat het bedrijfsresultaat van dit onderdeel over 1997 verdubbelt tot f. 37,5 miljoen mag volgens Baar nog niet worden afgeleid dat het goed gaat met Bouw en Infra. “We staan pas aan het begin. Het rendement is 1,8 procent en moet naar 4 procent. Zo ben ik nog steeds niet tevreden met de rendementen die worden gerealiseerd in de woning- en utiliteitsbouw.”

In het jongste huisorgaan van deze groep wordt een tikje van de sluier opgelicht. “Groot en klein zijn tegelijk, dat is een gigantische opgave”, stelt een van de directeuren. “We evolueren van een divisiestructuur naar een structuur waarbinnen we integraal projecten kunnen aanbieden.” Om die reden trekt het bouw- en handelsconcern zich niet terug uit woning- en utiliteitsbouw. Baar: “Als grijpt in elkaar en daarnaast zijn er ook nog eens synergetische voordelen tussen de verschillende werkmaatschappijen.”

Forse groei

De twee andere hoofdgroepen van het bouwconcern – Projectontwikkeling en Vastgoed en Handel en Industrie – droegen net als Bouw en Infra bij aan het resultaat. Het gevolg is dat het resultaat richting de uitgezette doelen gaat. Baar en de zijnen waken ervoor dat deze net niet worden gehaald. Om de werknemers ‘hongerig’ te houden is de rendementslat van 5 naar 6 procent verschoven. “De fundamentals onder het concern zijn goed”, meent Baar. “We hebben een goed gevulde grondbank en veel infrastructuuropdrachten. Autonoom zullen we begin volgende eeuw naar een resultaat groeien van minimaal f. 200 miljoen. De omzet die daaraan is gekoppeld is niet zo belangrijk. We kopen geen omzet. Maar van de groei van de markt kunnen we niet leven. Er zullen overnames komen om de witte vlekken op te vullen en er draaien ook programma’s in het bedrijf

om de faalkosten te voorkomen.” Baar was gisteren verrassend lief voor de overheid. De laatste jaren gebruikte hij, net als zijn concurrenten, persconferenties om de overheid te betichten van laksheid en trage besluitvorming. Nu gebruikte hij de media als platform om procederende collega’s aan de schandpaal te nagelen. Steeds vaker spelen zich arbitragezaken – helaas voor de media nog in besloten hotelkamers – af voor en na Europese aanbestedingen. Juridisering van de bouw vindt Baar een slecht ontwikkeling, maar waarom?

“Het werkt onnodig vertragend en drijft doordat de bouwkosten onnodig op. Aannemers verpesten het zo voor elkaar.”

Heeft u tik op de vingers gehad van bijvoorbeeld minister Jorritsma.

Fel: “Nee. Als aannemers moet je ook durven de hand in eigen boezem te steken.”

Overigens geeft hij na enig aandringen wel toe dat zijn bedrijf als het moet naar de arbiter zal stappen. “Alle NBM-onderdelen hebben dat recht.”

De bestuursvoorzitter stond ook even stil bij de opmerking van Werner Ludwig, voorzitter raad van bestuur Ballast Nedam, in het laatste nummer van het zakenblad Elan. Daarin pleit Ludwig voor een soort bouwdictator. Baar vindt dat een ongepaste opmerking. “Ik ben te jong om dictatuur bewust te hebben meegemaakt. We hebben zoveel goeds in dit land. Er is gekozen voor bepaalde procedures en die moeten zorgvuldig worden nageleefd. Als je een beetje gevoel hebt voor politieke zaken dan weet dat, wat vandaag in het kabinet komt pas tien jaar later tot de eerste handeling leidt. Houdt daar dan als aannemer rekening meer.”

Jaarcijfers NBM-Amstelland

(mln gulden)

1997 1996 Omzet 4000 3690 Omzet Nederland3900 3500 Bedrijfsresultaat 202,5 135,7 Winst 126,4 81,5 Orderportefeuille per 1 april 1998 1800

Door de aankoop van de spoorbouw van NS is NBM een sterke speler in dat veld geworden.

Reageer op dit artikel