nieuws

Knooppunt Westervoort-Duiven moet ‘ontsnipperd’

bouwbreed

Na de zeven varianten uit de IVIL (Integrale Verkenning Infrastructuur Liemers)-studie, komen de gemeenten Duiven en Westervoort nu zelf met een achtste variant voor de inpassing van spoor en wegen in de Liemers. Het knooppunt Duiven-Westervoort moet worden ‘ontsnipperd’, en dat kan volgens de opstellers van het rapport ‘De Ontknoping’.

Het gebied Duiven-Zevenaar wordt in de nabije toekomst een infrastructureel knooppunt van de Betuweroute, de Noord-Oostelijke Verbinding, de HST-Oost en mogelijk Noordoost, een capaciteitsvergroting van de A12, de doortrekking van de A15 (knooppunt Ressen-A12) en een agglorail tussen Wychen en Zevenaar.

In de varianten die tot dusver zijn onderzocht om de projecten in het gebied in te passen, werd telkens uitgegaan van de projecten en hun gevolgen voor de omgeving. In De Ontknoping staat de gebiedsontwikkeling centraal, waarbij de infrastructuurknoop als een van de componenten wordt beschouwd, aldus de opstellers. Door de Noordoostelijke verbinding en de A15 verdiept aan te leggen, in een ‘canyon’ met verschillende niveaus, wordt het grensgebied tussen Duiven en Zevenaar in stand gehouden.

In de middenberm

Het gebied, dat in de IVIL-varianten nog door twee, en mogelijk drie traces werd doorsneden, kan volgens de achtste variant worden gebruikt voor woningbouw, recreatie of voor agrarische doeleinden. Het is in deze nieuwe variant de bedoeling dat de noordoostelijke verbinding in de middenberm van de A15 komt te liggen.

De opstellers van het plan hebben twee locaties voor de bundeling onderzocht, de oost- en de middenligging. In de eerste variant wordt de canyon tegen de grens met Zevenaar aangelegd waardoor het hele grensgebied aaneengesloten blijft. Nadeel van deze optie is dat het open gebied nog wel doorsneden blijft door een gastransportleiding en een hoogspanningslijn. Ook wordt vanuit Zevenaar het zicht op het buitengebied ontnomen door de wallen die langs de canyon moeten worden aangelegd. De midden-ligging heeft de voorkeur omdat daarin de gasleiding en de hoogspanningslijn worden gebundeld met de snelweg en de spoorlijn. De restruimte tussen Zevenaar en Duiven kan worden omgevormd tot een schakelpark, en op de wallen langs de canyon kunnen woningen worden gebouwd.

Het rapport kwam tot stand in workshops waaraan werd meegewerkt door de stedenbouwkundige Rein Geurtsen, landschapsarchitect Frank Meijer, de architecten Jeroen Trimbos (ondergronds bouwen) en Paul Wintermans en vormgever David den Breejen.

Reageer op dit artikel