nieuws

Heerenveen bouwt 2500 woningen

bouwbreed

Na de inspraak op het structuurplan Skoatterwald zal de gemeenteraad van Heerenveen maandag 6 april het structuurplan met minieme wijzigingen vaststellen. Daarna het maken van een bestemmingsplan beginnen.

In Skoatterwald zullen in totaal 2500 woningen gefaseerd worden gebouwd. In de periode 1999-2006 zullen dat er circa 1000 zijn, vervolgens wordt na 2010 de wijk afgerond met nog eens 1500 woningen. Voor alle woningbouwsegmenten komen kavels beschikbaar.

De wijk krijgt op twee plaatsen aansluiting op het hoofdwegennet en het centrum van Heerenveen. Voor het langzame verkeer komt er een fijnmazig net met diverse tunnels onder de A32 richting centrum, en aan aantal aansluitingen op het wegennet dat de wijk omringt.

Reageer op dit artikel