nieuws

Goten van beton voor luchthaven Schiphol ook esthetische keuze

bouwbreed

Voor de afvoer van hemelwater heeft Schiphol gekozen voor betonnen goten. Dat heeft vooral te maken met technische eisen, maar het is ook een esthetische keuze. Een aantal platforms, start- en landingsbanen is reeds met betonnen goten uitgerust. Het systeem wordt in de loop van 1998 uitgebreid.

De keuze is gevallen op betonnen goten, omdat ze sterk en 2,25 tot 3 meter lang zijn, zodat het aantal verbindingen beperkt blijft. “Al het water moet naar een verzamelbassin. Elke dichtgekitte verbinding in de goten vormt een risico op lekkage. Daarom is er gekozen voor zo weinig mogelijk verbindingen, dus voor zo lang mogelijke elementen”, aldus D. Kalkhoven, adjunct-directeur van Intercodam Milieutechniek BV te Amsterdam, de leverancier van de uit Frankrijk afkomstige Prefaest betonnen goten.

“Maar het is ook een esthetische keuze. De goten zijn zeer vlak en de roosters hebben fraaie banaanvormige sleuven.” Door die vorm wordt aquaplaning voorkomen. Bovendien hebben de sleuven een groot oppervlak, zodat er 70 procent meer hemelwater kan worden verwerkt dan vereist volgens de EN 124. Dat is voor een luchthaven belangrijk, want het mag niet gebeuren dat er bij een hevige regenbui plassen op de start- en landingsbanen komen te staan.

Zwaarste uitvoering

Op Schiphol wordt de zwaarste uitvoering van Prefaest gebruikt, de F900 HRI afvoergoot, met een zwaar rooster van gietijzer. De betonkwaliteit is B60. Prefaest heeft ook een reeks goten voor lichtere toepassingen, zoals parkeerplaatsen, autowegen en industrievloeren. Alle goten zijn gewapend en worden op een goed verdicht zandbed geplaatst. Er hoeft dus geen extra beton gestort te worden. De goten zijn aan de bovenzijde voorzien van verzinkt stalen profielranden. Die zijn verbonden aan de wapening. Het rooster ligt op de profielranden en wordt met bouten in schroefhulzen vastgezet. Ook deze hulzen zijn aan de wapening bevestigd. De goten zijn daardoor goed bestand tegen beschadigingen.

Door gebruik te maken van korte stukken met een lengte van 0,75 meter kunnen bogen worden gemaakt. Voor het dichten van de voegen levert Prefaest een speciale zachte kit.

Om te voorkomen dat de roosters door onbevoegden losgedraaid kunnen worden, zijn er bouten met koppen in ongewone vormen. Tijdens de installatie wordt verontreiniging van de goten voorkomen door ze toe te dekken met een sterke beschermende folie.

De betonnen afvoergoten liggen gereed voor installatie op Schiphol.

Reageer op dit artikel