nieuws

FNV: Verkoop vrije dagen onbespreekbaar

bouwbreed Premium

amsterdam – Het verkopen van vrije dagen voor geld is voor de vakcentrale FNV onbespreekbaar. “We willen niet dat de arbeidstijdverkorting via deze weg de nek wordt omgedraaid”, aldus coordinator arbeidsvoorwaarden H. van der Kolk. In de Stichting van de Arbeid staan werkgevers- en werknemersorganisatie op dit punt lijnrecht tegenover elkaar.

Volgende week moeten zij de knoop doorhakken. De sociale partners werken al enige tijd aan een akkoord over cao’s a la carte of de cafetaria-cao zoals het in vakbondsjargon heeft. Daarbij kunnen werknemers een deel van hun collectieve arbeidsvoorwaarden ruilen voor zaken die zij individueel belangrijk vinden. Dan gaat het om de ruil van geld of vrije dagen voor zaken als extra kinderopvang of een versnelde opbouw van het pensioen om eerder te kunnen stoppen met werken.

Flexibel

Werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van zo’n systeem. Alleen de vraag of er in cao’s afspraken gemaakt mogen worden over de verkoop van atv-dagen, beantwoorden zij verschillend.

Als werknemers hun dagen willen ruilen voor geld, is dat voor de werkgevers geen enkel probleem. Het past in hun optiek bij de flexibele werknemer. Voor de FNV ligt het heel wat gevoeliger. De vakcentrale, unaniem gesteund door de aangesloten bonden, wil voorkomen dat de zwaarbevochten arbeidstijdverkorting via een omweg wordt ingeleverd. De FNV kan wel leven met andere ruilvormen.

Reageer op dit artikel