nieuws

Duitsland ergert Nederlandse bouwers Nederlands ministerie van Financien verwacht fiscaal gelijke behandeling met Duitse bouwbedrijven

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 den haag – Eind deze maand denkt de overheid in Duitsland naar verwachting meer duidelijkheid te verschaffen over de bijna beruchte 25 procents-regeling.

De Bondsrepubliek presenteert dan de uitvoeringsvoorschriften voor deze fiscale voorheffing. De regeling deed verscheidene Nederlandse bedrijven besluiten geen werk meer in Duitsland aan te nemen. Zij moeten vooraf 25 procent van de aanneemsom aan de fiscus voldoen. Gekoppeld met andere belastingmaatregelingen kan de voorheffing oplopen tot 50 procent.

Eind maart voerde Duitsland vrijwel ongewijzigd de voorgestelde belastinghervormingen in. De 25 procent voorheffing maakt daar deel van uit. Onder bepaalde voorwaarden krijgen bedrijven vrijstelling van deze maatregel. Het hoe en wanneer blijft evenwel onduidelijk.

Omzeilen

De Bondsrepubliek wil met de heffing voorkomen dat ondernemingen hun belastingverplichtingen omzeilen. Bedrijven die kunnen aantonen dat ze hier wel aan voldoen, krijgen vrijsteling. Het blijft echter een vraag hoe ondernemers hun goede wil kunnen aantonen. Volgens de stichting Nederlands-Duitse Bouwexport (Nedubex) verlamt deze onduidelijkheid de gang van zaken. Deze organisatie ontvangt dagelijks zo’n tien telefoontjes van bezorgde ondernemers. De helft daarvan geeft aan voorlopig geen werk meer in de Bondsrepubliek te willen doen. Dat schept in de visie van de Nedubex extra kansen voor bedrijven die toch in Duitsland aan de slag blijven.

Ook het NVOB-Limburg zegt onrust de bespeuren bij aannemers die in Duitsland werken. Temeer omdat de voorheffing slechts een van de maatregelen is die het werken in Duitsland ernstig bemoeilijken. Een aantal Limburgse bedrijven zou niet meer in de Bondsrepubliek willen werken. Aantallen kan deze organisatie (nog) niet noemen.

Staatssecretaris Vermeend van het ministerie van Financien verwacht dat het buurland bonafide Nederlandse bedrijven met een vaste inrichting in Duitsland fiscaal gelijk behandelt met Duitse ondernemingen.

Reageer op dit artikel