nieuws

‘Dradentrekker’ GTI zoekt naarstig naar nieuwe identiteit

bouwbreed

Van een dradentrekker naar een dienstverlener die ook draden trekt. In dit gecompliceerde transformatietraject verkeert de technische dienstverlener GTI Holding. Net als zijn grootste concurrent Imtech, die in hetzelfde schuitje zit, is men bezig de organisatie anders in te richten. Het doel is betere dienstverlening en, als dat goed gaat, grotere marges.

De goede installateurs in Nederland hebben de komende jaren de wind in de zeilen. De Nederlandse bouwmarkt ligt er goed bij. Daarbij komt nog eens dat de component installaties een steeds groter deel van de bouwsom gaat uitmaken. Nu nog hebben de aannemers het voor het zeggen, maar de tijd is niet ver weg meer, dat installateurs meer dan 50 procent van de bouwsom zullen bepalen. Dit gegeven, en het feit dat opdrachtgevers steeds meer verantwoordelijkheden bij de markt neerleggen, was voor GTI aanleiding eens naar de structuur te kijken.

“We zijn als branche traditioneel ingesteld. Je ziet dat terug in de organisatie, die bestaat uit tientallen werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland en Belgie”, stelt drs. Theo Buitendijk, voorzitter raad van bestuur GTI Holding. “Die versnippering werkt niet in ons voordeel. Doel van de aanpassing is om meer interne synergie te krijgen tussen al die bedrijven. We richten zes clusters in. Zo maken we beter gebruik van onze schaalgrootte. Daarnaast zullen we voor een aantal specialisaties aparte bedrijven inrichten. Nu nog zijn bijvoorbeeld brandbeveiliging en telematica onderdelen van de gewone bedrijfsonderdelen.”

De GTI-bestuursvoorzitter beaamt dat zijn tegenspeler, Rene van der Bruggen van Imtech, met bijna hetzelfde bezig is in Nederland (zie kader). Het grote verschil is misschien dat Van der Bruggen wel der Mumm had een Duitse installateur (Rud. Otto Meyer) over te nemen en de GTI-voorman niet. “We hebben ook met een dergelijk bedrijf gepraat dat zei in 1997 weer winst te gaan maken”, aldus Buitendijk. “Nee, de naam noem ik niet. Maar we hebben het niet gedaan, omdat deze miljarden-installateur al jaren verlies leed.”

‘GTI-2000’

Net als bij Imtech is de aanpassing een proces met een lange adem. Imtech is er vier jaar mee bezig geweest. Technische mensen van de ene op de andere dag anders laten werken en vooral denken, is er niet bij. De bestuursvoorzitter van GTI is dan ook niet in staat aan te geven wanneer hij de eerste financiele vruchten van deze verandering kan plukken. Gelukkig hoeven de duizenden GTI’ers het niet geheel op eigen kracht te realiseren. Er is een parate oorlogskas van honderden miljoenen guldens.

“Dat geld brandt niet in onze zakken”, zegt Buitendijk zichtbaar tevreden. “Maar, er zullen zeker bedrijven mee worden overgenomen die onze specialisaties moeten versterken.”

De aankopen moeten de groei van het installatieconcern deels dragen. “De doelstelling in ons plan, GTI-2000, is om in 2000 bij een omzet van circa f. 2 miljoen een minimale winst te realiseren van f. 60 miljoen. Tussen de 40 en 50 procent van deze groei zal autonoom plaatsvinden. De rest komt van acquisities”, zegt de van Baan afkomstige financiele man, Jan Westerhoud. “De aankopen zullen van een hoge kwaliteit zijn, zodat ze snel bijdragen aan het resultaat.”

Financieel had de onderneming in 1997 geen klagen. Alleen Duitsland was een dissonant. De organisatie deugde niet en de markt zat (zit) tegen. Dat had een miljoenenverlies tot gevolg. Westerhoud gaat er vanuit dat dit jaar een kleine winst wordt getoond.

Jaarcijfers GTI Holding

(mln. gulden) 1997 1996 Omzet 1503 1580 Bedrijfsresultaat72,68 59,4 Winst 35,65 25,65 Buitenland 16,5% van de omzet Orderportefeuille eind 1997 – 1,2 miljard GTI wijst de automobilist de juiste weg. Imtech staat op de rails

De hergroepering van Imtech is afgerond. Net als aartsrivaal GTI heeft men de Nederlandse bedrijven ondergebracht in zes compacte clusters. “Dit was een ingrijpende aangelegenheid: bedrijven werden gedeeltelijk opgesplitst, activiteiten verhuizen van de ene cluster naar de andere en er werd een nieuw rapportagesysteem geintroduceerd”, meldt de onderneming in het gisteren verschenen jaarbericht 1997. “Gezamenlijk geven deze clusters Imtech het profiel van system integrator in elektrotechniek, werktuigbouw, industriele automatisering en telematica.”

Imtech, dat internationaler is dan GTI, wist over 1997 een omzet te realiseren van f. 1,35 miljard. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting steeg met 19 procent tot f. 64,9 miljoen. Imtech geeft geen winstcijfers omdat het onderdeel is van Internatio-Muller.

Reageer op dit artikel