nieuws

Dichtgeslibde wegen zitten tussen de oren

bouwbreed

Slechts vijf minuten per dag. Dat is volgens het EIM het gemiddelde tijdverlies op het hoofdwegennet in de Randstad. Het probleem van de slechte bereikbaarheid zit volgens het EIM voornamelijk tussen de oren.

Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft z’n naam veranderd in EIM. “Omdat dit duidelijker tot uiting brengt dat het onderzoeksbureau zich niet beperkt voelt tot het midden- en kleinbedrijf”, voegt het instituut in een noot toe aan het persbericht, waarin de uitkomsten van het onderzoek naar de relatie tussen bereikbaarheid en de concurrentiepositie bekend worden gemaakt.

Verlost van het benauwende ‘Klein-‘ in de naamgeving heeft EIM het vraagstuk breed aangepakt. Meer dan honderd maatregelen op het gebied van de bereikbaarheid zijn bekeken in relatie tot veertien bedrijfstakken, berichten de onderzoekers. Daarvan zijn uiteindelijk drie combinaties verder uitgewerkt: vervoersmanagement in de procesindustrie, rekeningrijden en de groothandel-food, en sturend parkeerbeleid voor de detailhandel in stedelijke centra.

Uit bestaand onderzoek valt volgens EIM geen uitspraak te doen over de invloed van een verminderde bereikbaarheid op de concurrentiepositie. Sterker: er is helemaal geen bereikbaarheidsprobleem. Het EIM stelt dat de discussie over bereikbaarheid vooral is gebaseerd op sentimenten en meningen, en nauwelijks op feiten.

Maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren zouden in de visie van EIM wel eens erger kunnen zijn dan de veronderstelde kwaal. Rekeningrijden bijvoorbeeld. Aan de reductie van de verkeersintensiteit met 10 tot 15 procent hangt wel een prijskaartje, stelt EIM zich kostenbewust op. Met of zonder ‘K’ in de naam, het EIM blijft wel op de kleintjes letten. “Bedrijven zijn zich veel meer bewust van de kosten dan van de baten van het rekeningrijden”, kent EIM zijn pappenheimers.

Het uiteindelijke oordeel over het rekeningrijden zal volgens het instituut afhangen van de wijze waarop de overheid de opbrengst terugsluist naar het bedrijfsleven.

Reageer op dit artikel