nieuws

Brabant en RWS: infrastructuur regionaal regelen

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat willen met een zogenoemde een gebiedsgerichte aanpak het verkeers- en vervoersbeleid gaan aanpakken. Het plan van aanpak behelst een breed scala aan verkeersvoorzieningen. Zo zullen in de toekomst wegen, openbaar vervoer, fietspaden, maar ook kleinere projecten als carpoolpleinen en parkeerterreinen op regionaal niveau geregeld worden in geheel Brabant.

Woordvoerder Schrauwen van de provincie Noord-Brabant verwacht veel van het project. “We hebben tot nu toe complete medewerking van de gemeenten gekregen.”

Definitieve plannen over het gebiedsgewijze aanpak van het verkeers- en vervoersbeleid zijn er echter nog niet. Er zijn daarentegen wel mogelijke plannen voor een centraal geregeld regionaal mobiliteitsfonds, waarin gemeenten, provincie en het Rijk geld voor verkeersprojecten kunnen sparen en reserveren. Schrauwen laat deze mogelijkheid echter open voor discussie, aangezien hij niet verwacht dat alle partijen hier snel mee akkoord gaan.

Reageer op dit artikel