nieuws

Bouwproject Groene Woonoasen als schakel tussen landschap en stad

bouwbreed Premium

wageningen – Het ‘oplichten’ van het maaiveld en het ‘eronder schuiven’ van vijftig woningen typeren het woningbouwproject Groene Woonoasen in Wageningen. De groene uitstraling van het project, onder meer door het aaneengesloten schuin oplopende grasdak, moet een schakel vormen tussen natuur en landbouw enerzijds en de stedelijke omgeving anderzijds.

Aan de rand van Wageningen en dicht bij het centrum ligt het maritiem onderzoeksinstituut Marin. Door de sloop van een van de loodsen komt een brede strook grond vrij. Daar moet het woningbouwproject gestalte krijgen.

Het project bestaat uit vijftig geschakelde woningen, vanaf het buitengebied oplopend van een tot drie verdiepingen aan de kant van de bestaande bebouwing. Door het aaneengesloten grasdak lijkt het alsof het maaiveld is opgelicht en het landschap zich voortzet op de woningen, die als het ware uit de grond lijken te ontkiemen. Projectontwikkelaar Swagro uit Wageningen, een combinatie van bouwbedrijf Van Swaay uit Wageningen en Grootheest uit Bennekom, ontwikkelde het plan. Architect Maurice Nio van VHP uit Rotterdam, tekende voor het ontwerp. “Zo’n groen project past bij uitstek in Wageningen”, stelt Arnold van Swaay van Swagro en initiatiefnemer van het project. Volgens hem bestaat behoefte aan dergelijke woningen in een stad waar het imago grotendeels wordt bepaald door de landelijke ligging en de aanwezigheid van de Landbouw Universiteit en andere groen-georienteerde instellingen.

Sloopafval

Voor de bouw van de woningen wordt ook gebruik gemaakt van het sloopafval van de Marin-loods. Daarbij wordt gedacht aan de bestrating en aan de afscheiding tussen de tuinen. “Wellicht kan het sloopafval ook in de fundering of in de gevels worden verwerkt”, overweegt Van Swaay.

Het langwerpige project bestaat in de breedte steeds uit twee woningen van twintig meter diep. Aan de ‘lage kant’ zijn twintig gelijkvloerse ouderenwoningen getekend, in het midden 22 tweelaagse woningen en op de kop acht luxe woningen van drie verdiepingen. Om de huizen van voldoende daglicht te voorzien, hebben alle woningen een patio van ten minste veertig vierkante meter.

Omdat de woningen in breedte en indeling varieren, vormen de uitsparingen in het grasdak voor de patio’s een afwisselend patroon. Het grasdak, dat tevens als daktuin functioneert, biedt ook de mogelijkheid een glazen tuinkamer te bouwen. Ook zijn waterreservoirs op het dak bedacht voor de opvang van regenwater, dat als huishoudwater kan worden gebruikt.

Parkeren gebeurt op een centrale parkeerplaats. Alleen de twintig ouderenwoningen krijgen een parkeervoorziening aan huis.

Door de compacte manier van bouwen, vijftig aaneengesloten woningen, wordt de beschikbare ruimte intensief gebruikt, terwijl de omgeving geen geweld wordt aangedaan door een groot bouwvolume.

Flexibel

“Het betreft bovendien een inbreidingslocatie”, zegt Van Swaay. Volgens hem gaan de woningen naar schatting tussen 350.000 en 400.000 gulden kosten. Ook voldoet het project aan de toenemende vraag naar flexibele woningen. De indeling is gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de bewoners.

Voor de gemeente Wageningen alle reden steun te geven aan het project. Het plan ligt nu ter goedkeuring bij het provinciebestuur. Wageningen zit voor deze periode al aan het maximum toegestane aantal nieuwbouwwoningen, maar hoopt met dit project in aanmerking te komen voor toekenning uit de provinciale pot bijzondere projecten. Naar verwachting kan dan het project Groene Woonoasen volgend jaar worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel