nieuws

Bestrijden verdroging van duinen loopt goed

bouwbreed

haarlem – De bestrijding van de verdroging in de Noord-Hollandse duinen komt goed op gang. In de polders van de provincie blijft de strijd tegen de verdroging echter nog achter. Dat blijkt uit een rapport van de provincie met als titel ‘Water als drijvende kracht’.

Noord-Holland wil in de jaren 2000 en 2010 respectievelijk 25 en 40 procent van de verdroogde Noord-Hollandse natuur hebben hersteld. De provincie verwacht dat dit lukt. Momenteel is de verdroging in ruim 10 procent van de natuurgebieden verholpen. Het gaat om ruim 3600 hectare. Tot deze gebieden behoren het zuidelijk duingebied van Texel, de Grafelijkheidsduinen, het Zwanenwater, de Pettemerduinen, het Noord-Hollands duinreservaat en delen van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

In de polders van de veenweidegebieden van Waterland en de Zaanstreek en in de Kop van Noord-Holland gaat de bestrijding minder voorspoedig. De natuur is hier sterk verweven met andere belangen, zoals landbouw en wonen. Hierdoor is het moeilijker om het waterpeil op de natuur af te stemmen.

Reageer op dit artikel