nieuws

Baan begint ‘International Competence Center Bouw’

bouwbreed

Het softwarehuis Baan Business Systems heeft een ‘International Competence Center Bouw’ opgericht. De achterliggende gedachte is, dat internationale bedrijven behoefte hebben aan algemene software, die aangepast kan worden aan lokale omstandigheden.

Volgens Paul Baan, Chief Executive Officer van Baan Investment BV te Putten, maken Nederlandse aannemingsbedrijven goede kansen bij het internationaliseren. “Nederlanders zijn gewend internationaal te denken en te handelen. Bovendien is ons land zo klein, dat andere bedrijven Nederlandse aannemers niet zo gauw als bedreiging ervaren”, aldus Baan. Hij verwacht een enorme schaalvergroting in de bouw en een forse groei van de markt voor ‘business systems’.

Veel middelgrote aannemingsbedrijven zullen worden opgekocht en toegevoegd aan Europese en wereldwijde conglomeraten. Die bedrijven zullen naar elkaar toe groeien, maar moeten ook hun eigen karakter behouden.

Baan hanteert daarbij het motto “think global, act local”. Dat wil zeggen, de software moet zowel de samenhang bevorderen als aan te passen zijn aan de lokale omstandigheden.

De organisatie van de bouw verschilt sterk per land en per regio. Volgens een woordvoerder van het ‘International Competence Center Bouw’ zijn er in grote lijnen een aantal regio’s te onderscheiden. De Engelstalige landen kennen de ‘bill of quantities’, terwijl in de Duitstalige landen veel werk wordt uitbesteed, waardoor extra aandacht nodig is voor de consistentie van de facturering en de voortgang van het werk. De werkwijze in de Scandinavische landen lijkt op de Nederlandse. De bouw in Azie is weer heel anders georganiseerd.

De taak van het ‘International Competence Center Bouw’ is vast te stellen welke ‘localisaties’ nodig zijn, aanpassingen van de algemene software (het ‘Baan Branche Model Bouw’) aan de lokale omstandigheden. Per land wordt een inventarisatie gemaakt van de verschillen, in overleg met klanten, brancheorganisaties en overheden.

Succesformule

Door gebruik te maken van het algemene ‘Baan Branche Model Bouw’ met ‘localisaties’ per land en per regio kunnen middelgrote bouwbedrijven met verschillende werkwijzen toch gekoppeld worden tot een overzichtelijk internationaal conglomeraat. Een voorbeeld is Wilma, met bouw- en vastgoedbedrijven in Nederland, Duitsland en Belgie. Ook Slavenburg’s Bouwbedrijven en Heijmans NV kozen voor software van Baan Business Systems. “Baan weet onze kennis van projectorganisatie goed te vertalen in gebruikersvriendelijke toepassingen”, aldus J. Janssen, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans NV.

De aanpak van Baan is een succesformule gebleken. De omzet van het softwarehuis is in de afgelopen vijf jaar vertienvoudigd. Sinds de beursgang, tweeenhalf jaar geleden, is ook de marktkapitalisatie tien maal gegroeid. Van de omzet komt 45% uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten en 15% uit Azie. Het bedrijf is zelf een voorbeeld van een Nederlandse onderneming, die door internationalisatie groot is geworden.

Reageer op dit artikel