nieuws

ABNAmro pleit voor een sterke ‘infrapersoon’

bouwbreed

De overheid moet bij grote infraprojecten een sterke man of vrouw aanstellen, die contact zoekt met private partijen om kennis en kunde te bundelen. Volgens ABNAmro kan op die manier de interesse van het bedrijfsleven worden gewekt om deel te nemen in de kostbare projecten.

De grootbank denkt, net als een aantal andere grote banken, bouwbedrijven en vervoersbedrijven, dat particuliere ondernemingen bereid zijn om voor een deel mee te doen aan grote projecten. De ministeries van Financien en van Verkeer en Waterstaat onderzoeken momenteel of bedrijven interesse hebben in de vele infrastructurele werken die op stapel staan. De overheid is naarstig op zoek naar deelnemers voor de vele plannen.

Kampioen

Een voorwaarde voor deelname van private partijen is dat de overheid de bedrijven in een vroeg stadium uitnodigt om mee te denken. Dat kan het beste door een krachtige figuur de leiding te geven over een project, denkt M. Klessens, concerndirecteur voor onder meer infrastructuur bij ABNAmro. “Het moet een kampioen zijn. Zo iemand heeft motivering, gaat er tegenaan. Hij moet banken, bouwers en dergelijke bij elkaar zetten. Hij moet het vertrouwen winnen bij de private sector.”

Als private bedrijven bij projecten worden betrokken, heeft dat volgens ABNAmro vele voordelen. Zo behoren budgetoverschrijdingen, vrijwel standaard bij overheidsprojecten, tot het verleden. “Het is bekend dat het budget gemiddeld met 40 procent wordt overschreden. Dat kan gewoon niet bij marktdwang.”

De beste samenwerking ontstaat als bedrijven risicodragend meedoen met de projecten, is de overtuiging van ABNAmro. “Je bent het sterkst gedreven om het onderste uit de kan te halen als je er zelf baat bij hebt en zelf risico’s loopt'”, zegt Klessens. Volgens de grootbank zal de deelneming meestal beperkt blijven tot enkele procenten; 30 procent is al een uitschieter.

Reageer op dit artikel