nieuws

Vlaamse aannemers willen meer geld voor infrastructuur

bouwbreed Premium

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is scherp uitgevallen tegen de Vlaamse regering omdat deze maar niet over de brug komt met de begin dit jaar beloofde extra investeringen voor infrastructuurwerken.

De Vlaamse aannemersbond noemt de houding van de Vlaamse regering nog net geen woordbreuk. Wel vreest de bond dat de bouw de dupe zal worden van de keuzes, die de overheid heeft gemaakt voor de besteding van het extra geld op de Vlaamse begroting. De aannemersbond concludeert dat hierdoor “de aftakeling van de Vlaamse infrastructuur onherroepelijk verder gaat, de toegangswegen naar onze havens dichtslibben en (auto)wegen steeds moeilijker berijdbaar en onveiliger worden.”

De toename van de onveiligheid op de Vlaamse (en Belgische) wegen blijkt ook uit een recent verschenen rapport. Het aantal dodelijke ongelukken op de snelwegen steeg zowel in Vlaanderen als Belgie met 17 procent. Belgie behoort daarmee, samen met Griekenland en Portugal, tot de verkeersonveiligste landen van de Europese Unie.

Voorrang

De VCB zegt in een verklaring dat de Vlaamse minister-president Van den Brande zich er destijds tijdens een speciale bijeenkomst met de VCB toe verplichtte om, als er in de toekomst budgettaire ruimte zou vrijkomen, een deel daarvan “bij voorrang” naar infrastructuurwerken zou gaan. Bijna drie maanden later hebben de Vlaamse aannemers geen enkel signaal ontvangen dat de beloofde investeringen ook echt naar de bouwsector gaan.

Geld blijkt er wel te zijn want de Vlaamse regering heeft intussen wel een extra financiele maatregelen voor andere sectoren genomen. De Vlaamse regering is daarnaast ook nog van plan om enkele tientallen miljoenen guldens uit te trekken voor het bestrijden van de werkloosheid. De VCB concludeert dat de Vlaamse regering zich kennelijk alleen bezorgd maakt over de werkgelegenheid van haar eigen werknemers.

Reageer op dit artikel