nieuws

Verpakkingen op proef terug naar leveranciers Project in Noord-Holland met ‘statiegeld’

bouwbreed

In Noord-Holland is een proef begonnen om bouwafval weer in te zamelen. Folie, wegwerppallets, lijmen en kitten, betongranulaat en gips op bouwplaatsen gaan weer retour richting leverancier. De leveranciers leveren de materialen af op de bouwplaats, maar halen de afvalberg ook weer op.

Afval scheiden op de bouwplaats gebeurt allang, toch. “Was dat maar waar”, verzucht de heer Wabeke, directeur Stichting Bouw Recycling Nederland. “Bijna alles verdwijnt nog in de gemengde container. Zelfs op een grote Vinex-locatie als Weidevenne werd daar tot voor kort niets gedaan. Alleen in de wegenbouw wordt het schone puin ingezameld. Het idee is de afvalketen te sluiten. De leverancier neemt het afvalmateriaal weer terug, en verwerkt het zo mogelijk tot nieuw materiaal.”

De proef richt zich op zeventien bouwlocaties in Noord-Holland verdeeld over dertien aannemers. Berekend is dat dit project 5 ton folie en 30 ton wegwerppallets oplevert. Zes leveranciers coordineren de inzameling, terwijl meerdere afvalverwijderaars zorgen voor daadwerkelijk transport naar diverse fabrieks- en verwerkingslocaties. Naar schatting wordt uiteindelijk de helft van de afvalstroom verzameld voor hergebruik. Met de proef is een paar ton gemoeid. Dat bedrag betaalt de Novem voor 40 procent. De leveranciers en fabrikanten dragen de rest bij. Uiteindelijk moet het systeem zich zo ontwikkelen dat het helemaal gefinancierd kan worden uit de opbrengsten van het retoursysteem.

De proef is voorzichtig begonnen en loopt door tot medio dit jaar. Zijn de resultaten positief dan kan het systeem in heel Nederland worden doorgevoerd, mogelijk ook met andere bouwafvalstoffen.

Bergen folie

Bouwbedrijf Scholtens doet mee met een project in Den Helder. Daar worden 144 huizen totaal gerenoveerd. Projectleider De Vries is erg positief over het idee. “Sloopafval werd natuurlijk al gescheiden afgevoerd, maar verpakkingsmateriaal levert ook bergen rotzooi. Momenteel krijgen die huizen nieuwe dakpannen. Daarbij komen een heleboel folie en pallets vrij. De folie gaat in gaascontainers, die wekelijks worden opgehaald door de leverancier. Dat betekent wel extra werk, maar daar daar staat tegenover dat we het anders zelf moeten afvoeren, wat ook weer tijd en geld kost. Dus dat compenseert elkaar zo’n beetje.” De folie en pallets worden opgehaald en verzameld op een werf in Den Helder. De pallets worden gerepareerd en opnieuw gebruikt, of komen op de stapel van het sloophout. Het plastic wordt opnieuw gebruikt in het productieproces. Datzelfde geldt voor de andere afvalstoffen die meedoen met dit project.

Reageer op dit artikel