nieuws

Verleggen startbanen helpt Schiphol niet bij capaciteitsproblemen

bouwbreed Premium

Het verleggen van de start- en landingsbanen biedt geen soelaas voor de enorme capaciteitsproblemen, waarmee Schiphol op langere termijn onvermijdelijk te maken krijgt. Blijft eigenlijk nog maar een mogelijkheid over: de bouw van een nieuwe luchthaven elders. Want ook de aanleg van de vijfde baan, betekent slechts een tijdelijke oplossing.

De ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en Wijers (Economische Zaken) hebben het Nationaal- Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) laten uitzoeken of door een verlegging van de banen een forse capaciteitsuitbreiding haalbaar is. Eerdere berekeningen van het Centraal Planbureau hadden de hoop gewekt dat daardoor een uitbreiding tot mogelijk 80 miljoen mensen kon worden gerealiseerd. Daarmee zou het capaciteitsprobleem voor tientallen jaren zijn opgelost.

Helaas, de NLR heeft kunnen aantonen dat een dergelijke uitbreiding niet haalbaar is zonder grote milieuschade en veiligheidsrisico’s. Tot grote teleurstelling van Jorritsma die zich overigens nog niet definitief bij het schrappen van deze optie heeft neergelegd. Aan de Rijksluchtvaartdienst heeft zij een second opinion gevraagd.

Nieuwe luchthaven

Komt deze dienst tot dezelfde conclusie, dan moet heel serieus rekening worden gehouden met de aanleg van een nieuwe luchthaven elders, in de Noordzee, op de Tweede Maasvlakte of in Flevoland. In november moeten onderzoeken naar de haalbaarheid van deze alternatieven gereed zijn.

Intussen heeft de druk op een versnelde aanleg van de vijfde baan niet kunnen verhinderen dat er dinsdag veel kritiek was – ook van Schiphol – op de noodwet die deze versnelling mogelijk moet maken. Drie hoogleraren in het recht aan wie de Kamer een oordeel had gevraagd, betwijfelden of de noodwet wel tijdwinst zou opleveren. “De Raad van State en de burgerlijke rechter zullen toch een zekere tijd nodig hebben om tot een uitspraak te komen”, bracht prof. Lubach naar voren. “De minister kan wel termijnen stellen, maar wat als de rechter zich niet aan die termijnen houdt?”

Reageer op dit artikel